Dni Patrona Fundacji 2012

W dnaich 17,18 listopada 2012 roku odbyły się uroczyste obchody Święta Fundacji “PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”. Tradycyjnie

obchody odbywają się w sobotę i niedzielę najbliższe liturgicznemu wspomnieniu św. Alberta Wielkiego, Patrona Chemików. W tym roku dzięki pomocy Akademii Humanistycznej w Pułtusku i Pana Andrzeja Mroziewicza obchody były szczególnie uroczyste.

Na początku przedstawiono działalność Fundacji „ PRZYSZŁOŚC W NAUCE”, której celem jest nie tylko prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie nauk ścisłych, ale także wychowywanie młodzieży, poprzez zachęcanie do pomocy innym, a także pokazywanie pozytywnych wzorców osobowych.

Dorobek fundacji, będących kontynuatorką działalności grupy działającej w Programie „PROJEKTOR- wolontariat studencki”, w ciągu zaledwie dwóch lat działalności jest imponujący:

  • Kilkadziesiąt odwiedzonych szkół z 12 województw

  • 6 tygodniowych staży dla licealistów z Pułtuska i okolic na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których młodzi ludzie mieli okazję uczestniczyć w badaniach naukowych

  • tygodniowy pobyt dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różańsku (woj. Zachodniopomorskie) w Białowieskim Parku Narodowym

  • dwie konferencje, dla nauczycieli i dla młodzieży, gdzie głos zabierali najwybitniejsi przedstawiciele polskiej, np. Prof. dr hab. Lucjan Piela, światowej sławy chemik teoretyk, oraz światowej nauki, Prof. Hideo Takezoe z Uniwersytetu w Tokio, specjalista w dziedzinie ciekłych kryształów, nominowany do Nagrody Nobla

SONY DSC

Poinformowaliśmy naszych słuchaczy o zaplanowanych na najbliższy okres przedsięwzięciach Fundacji, jak np. współpraca z Wydziałami Chemii i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziałem Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej przy organizacji staży dla wolontariuszy Fundacji oraz zorganizowanie bezpłatnej pomocy w nauce dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.

SONY DSC

Celem Fundacji jest propagowanie pozytywnych wzorców osobowych , a dla młodzieży najlepszymi wzorcami są rówieśnicy, więc młodzież przyjmowana do fundacji musi spełniać bardzo surowe kryteria: dobrze się uczyć, nie spożywać alkoholu, nie palić papierosów, nie używać wulgaryzmów. Dlatego kolejnym punktem programu było złożenie ślubowania przez młodych wolontariuszy przyjętych do Fundacji w ostatnim roku z Gimnazjum nr 3 w Pułtusku oraz I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie. Uczniowie zobowiązali się do przestrzegania Statutu Fundacji, pomagania innym, stałego poszerzania swojej wiedzy i dawania dobrego przykładu. Mimo tak ostrych kryteriów liczba młodych ludzi pragnących działać w Fundacji jest bardzo duża.

Kolejną częścią było wręczenie dyplomów sponsorom oraz najaktywniejszym wolontariuszom Fundacji.

W dalszej części wolontariusze pokazali swoje zdolności artystyczne i ... wystawili spektakl „ Królewna Śnieżka, historia nie do końca prawdziwa, ale wystrzałowa”. Oczywiście na spektaklu nie mogło zabraknąć chemicznych efektów specjalnych.

SONY DSC
Po przerwie przyszedł czas na spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych, Dziekan Wydziału Chemii UW do spraw studenckich dr hab. Andrzej Kudelski oraz dr hab. Zygmunt Szefliński z Wydziału Fizyki UW zaprezentowali ofertę edukacyjną swoich Wydziałów. Dla chętnych były również dostępne informatory dotyczące studiów na Akademii Humanistycznej.

Następnym punktem programu były popularnonaukowe wykłady naszych wolontariuszy. Iwona Łozińska i Andrzej Sitkiewicz przedstawili sylwetkę Marii Skłodowskiej- Curie, nie tylko jako wielkiego naukowca, ale także jako człowieka i wielką patriotkę. Następnie Kamil Lisiecki opowiedział wszystkim o chorobach wywoływanych przez priony oraz białka o nieprawidłowej strukturze takie jak: choroba Creutzfelda- Jacoba, choroba „szalonych krów”, choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. Kamilowi udało się w przystępny sposób przedstawić zagadnienia z frontu badań naukowych.

SONY DSC

Po całodziennej pracy konieczny jest wypoczynek, więc po wykładach odbyła się dyskoteka dla wolontariuszy.

18 listopada zakończyliśmy obchody Mszą Świętą w Kościele pod wezwaniem św. Piotra i Pawła, wiadomo „trzeba budować na Skale”...

Sukcesy Fundacji nie byłyby możliwe bez wsparcia firm, instytucji i osób prywatnych. Pragnę więc jeszcze raz podziękować Akademii Humanistycznej za bezpłatne udostępnienie sal, a także: Ministerstwu Edukacji Narodowej, Fundacji Polskiego

SONY DSC

Górnictwa Naukowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza, Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, firmie

Oriflame, firmie Estetmed z Pułtuska, firmie DataSoft PROJECT z Przasnysza, firmie Linegal Chemicals z Warszawy oraz Pani Krystynie Deptule z Pułtuska i Państwu Marzenie i Januszowi Karkowskim z Pułtuska za wsparcie Fundacji, a także mieszkańcom Pułtuska za wsparcie zbiórki na cele Fundacji podczas Dni Patrona Pułtuska.


SONY DSC

Serdecznie zapraszam do współpracy uczniów, studentów, szkoły, firmy, instytucje oraz osoby prywatne.
Artykuł w Tygodniku Pułtuskim

z 27 listopada 2012r.