Dni Patrona Fundacji - Podsumowanie roku

Podsumowanie roku odbywa się zawsze w terminie bliskim 15 listopada, którego Kościoł Katolicki obchodzi wspomnienie św. Alberta Wielkiego, patrona m.in. chemików.
W trakcie spotkań omawia się najważniejsze sprawy i kwestie związane z działalności Fundacji, podsumowuje się dotychczasową działalność oraz przyznaje wyróżnienia (ewentualnie kary).
Każde Podsumowanie roku kończy się mszą św.