Miejsce:

Sobota -

Skład wolontariuszy:

Kamil Lisiecki
Anna Dubiel
Łukasz Purc 
Katarzyna Grudzińska
Zuzanna Samborska
Mateusz Pęgier
Maria Kwaśniak
Radosław Kotuniak
Kinga Zaręba
Patrycja Kacprzak
Anna Goral

Krótki opis:

Już drugi raz gościliśmy w Łowiczu. Tym razem równolegle prowadziliśmy projekt w Szkole Podstawowej w Sobocie. Praca z młodzieżą układała się bardzo dobrze. Można by rzec, że zebraliśmy owoce własnej pracy :). Z tego wyjazdu napewno zapamiętamy "ducha" zamieniającego wodę w roztwór amoniaku. Ponadto standard wyżywienia napewno stawia II LO, pod tym względem, w pierwszym szeregu. Na koniec dodam, że współpraca ze szkołą będzie kontynuowana.