Miejsce:

Sobolew -

Skład wolontariuszy:

Tomasz Deptuła

Kamil Lisiecki

Patryk Rzepiński

Patrycja Kacprzak

Aleksandra Salamon

Martyna Turek

Karolina Kowalska

Krótki opis:

Projekt w Sobolewie trwał 2 dni. Dzieci jak i również nauczyciele jakich tam spotkaliśmy byli bardzo mili i chętni do współpracy. Przedstawiliśmy im nasze doświadczenia chemiczne, a następnie oni mogli przeprowadzić własne (związane z wykrywaniem kationów i anionów wchodzących w skład wodnych roztworów soli) pod naszym nadzorem.