Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

Skład wolontariuszy:
 Kamil Lisiecki
Tomasz Deptuła
Katarzyna Orłowska
Gabriela Golba
Agnieszka Tomaszewska

Krótki opis: