Miejsce:

Ciechanów

Skład wolontariuszy:

Tomasz Deptuła

Kamil Lisiecki

Agata Sadowska

Krótki opis: