Aktualności‎ > ‎

L. Moczulski znów przed rosyjskim sądem - pozory lustracji w Warszawie

Leszek Moczulski w Sądzie Okręgowym w Warszawie; 19 czerwca 2013 r. Fot. Wolny Czyn

Czy możliwy jest uczciwy proces przed sądem, który nadal zależy od decydentów niejawnych?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uwzględnił skargę Leszka Moczulskiego, lidera Konfederacji Polski Niepodległej, wiele lat więzionego za działalność niepodległościową, autora licznych przełomowych publikacji o historii Polski. Trybunał stwierdził, że proces autolustracji, jakiej poddał się L. Moczulski, nie odpowiadał standardom przyjętym w krajach europejskich, a mianowicie nie był sprawiedliwy w rozumieniu Art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wyrok ten oznacza, że proces lustracyjny L. Moczulskiego w Polsce musi być wznowiony.

19 czerwca 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa wznowionego procesu autolustracyjnego L. Moczulskiego. Przewodniczy pani sędzia Joanna Hut; w składzie orzekającym zasiadają pani sędzia Agnieszka Jarosz i pani sędzia Anna Wierciszewska-Chojnowska. L. Moczulskiego reprezentuje mec. Paweł Rybiński. Oskarżycielem jest pani prokurator Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Warszawie; niestety nie przedstawiła się.

Na filmach: przedbiegi do rozprawy 19 czerwca; wejście na salę dziennikarzy i publiczności utrudniano na wszelkie sposoby. Przebieg samej rozprawy. Krótka wypowiedź L. Moczulskiego dla dziennikarzy

Kontakt z redakcją: tel. 511 060 559

ppraworzadnosc@gmail.com

https://sites.google.com/site/wolnyczyn/  

http://www.youtube.com/user/wolnyczyn  

http://wolnyczyn.nowyekran.net/  

http://3obieg.pl/author/WolnyCzyn/

http://mariuszcysewski.blogspot.com/