Aktualności‎ > ‎

Kolejna odsłona psychuszek dla opozycji...

9 października Sąd Rejonowy w Lublińcu rozpatrywał dwa wnioski Prokuratury Rejonowej w Zabrzu o skierowanie na badanie psychiatryczne dwu opozycjonistów - członków Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Godność i Praworządność z siedzibą w Katowicach.

W związku z działalnością opozycyjną i obroną praw człowieka, w lutym 2012 r. policja w Zabrzu przesłuchała Romana Sieronia, znanego działacza społecznego. R. Sieroń odmówił zeznań i przyznania się do winy, przez co policjanci skierowali go na badanie psychiatryczne. Dokument w tej sprawie podpisała niejaka Paulina Bajut (vel Balut; pieczęć jest nieczytelna) z policji w Zabrzu. Według obowiązujących przepisów (art. 202 par. 1 kpk), policjant nie może zarządzić badania psychiatrycznego, zatem funkcjonariusze działali bez podstawy prawnej. Dlatego w Prokuraturze Apelacyjnej w Katowicach złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na domniemanym przekroczeniu uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści osobistej przez funkcjonariuszy policji. Lecz domniemani przestępcy nie zaniechali realizacji swych zamiarów. Przeciwnie, zażądali skierowania R. Sieroia na obserwację psychiatryczną. Dokument w tej sprawie podpisał D. Kowalczyk z Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

 9 października 2012 r. Sąd Rejonowy w Lublińcu odrzucił wniosek Prokuratury Rejonowej w Zabrzu o zgodę na rzekomą obserwację psychiatryczną Romana Sieronia.

Na filmach: o sprawie Romana Sieronia i represjach psychiatrycznych w Polsce opowiadają Roman Sieroń Mariusz Cysewski, redaktor pisma "Wolny Czyn" KPN Obszaru V. Z danych szacunkowych wynika, że pokaźna część (1/3) budżetu prokuratury przeznaczona jest na represje psychiatryczne, a weryfikacja tych szacunków jest niemożliwa, gdyż informacje na ten temat prokuratura utajniła. Zdecydowana większość biegłych psychiatrów jest dyspozycyjna wobec prokuratury...

Więcej o działalności Prokuratury Rejonowej w Zabrzu:

https://sites.google.com/site/prokuraturazabrze/