דף הבית‏ > ‏

וורד

תנועה על גבי הדף

נשלח 25 במאי 2010, 0:14 על ידי sharon margolin

מעבר לנקודה הראשונה במסמך – Ctrl + Home

מעבר לנקודה האחרונה במסמך – Ctrl + End

מעבר לעמוד הבא –Ctrl + Page Down

מעבר לראש העמוד הקודם – Ctrl + Page Up

מעבר לראש השורה שבה סמן הכתיבה נמצא – Home

מעבר לסוף השורה שבה סמן הכתיבה נמצא – End

תוספות למסמך

נשלח 25 במאי 2010, 0:14 על ידי sharon margolin

הוספת עמוד למסמך:
הצב את הסמן במקום שבו ברצונך להוסיף עמוד חדש,
לחץ על Ctrl + Enter
 
הוספת מספרי עמודים:

אין זה משנה היכן נמצא הסמן

מספרי העמודים שתוסיף יתווספו הן לעמודים שכבר קיימים במסמך והן לעמודים החדשים שתוסיף לאחר שיצרת מספרי עמודים.

מספרי העמודים יכולים להיות בסגנונות שונים: 1,2,3 או א,ב,ג וכו'...

מספרי העמודים ממוקמים עפ"י שני גורמים:

 1. מיקום:
  1. בראש המסמך
  2. בתחתית המסמך
 2. יישור:
  1. לימין
  2. לשמאל
  3. למרכז
  4. חיצוני (בעמודים הימניים בצד ימין ובשמאליים בצד שמאל)
  5. פנימי – ההיפך

 

שלבים:

לחץ על תפריט הוספה,

לחץ על מספר עמוד

בחר בתפריט: ראש העמוד / תחתית העמוד

בחר את היישור בתוך תת התפריט שנבחר: לימין, למרכז או לשמאל

 

הערה: בעזרת הפקודה: עיצוב מספרי עמודים תוכל לשנות את סגנון המספר. לדוגמא: 1,2,3 או א,ב,ג או I,II,III וכן הלאה.

 

 
 

הוספת תאריך ושעה:

למסמך ניתן להוסיף תאריך ושעה מעודכנים עפ"י שעון המחשב בנקודת הזמן הנוכחית.

 
שלבים:

הצב סמן במקום הרצוי

לחץ על תפריט הוספה

לחץ על: תאריך ושעה

 

בחר את לוח השנה: לועזי או עברי

בחר את השפה: עברית או אנגלית

בחר את הפורמט (תבנית) הרצוי

במידת הצורך סמן V ליד עדכן אוטומטית*

לחץ על אישור

 

 • עדכן אוטומטית – אם סימנת אפשרות זו, כאשר תפתח את הקובץ במועד אחר, יתעדכן התאריך וישונה לתאריך שבשעון המחשב בעת פתיחת הקובץ. אם לא סימנת אפשרות זו, השעה והתאריך בקובץ ישארו אלו שהתווספו למסמך בעת יצירתו.
 

עיצוב פיסקה

נשלח 25 במאי 2010, 0:13 על ידי sharon margolin

יישור
ניתן ליישר את הפיסקה לכיוונים הבאים:
    - לימין (כמו בכתיבה רגילה בעברית), כל השורות מתחילות צמוד לשוליים הימניים ומסתיימות לפי כמות הטקסט בשורה
    - לשמאל (כמו בכתיבה באנגלית), כל השורות צמודות לשוליים השמאליים של הדף ומסתיימות לפח כמות הטקסט בשורה
    - דו צדדי (בדומה לטור בעיתון), כל השורות צמודות גם לימין וגם לשמאל, מעבד התמלילים מרחיב את הרווחים שבין המילים
    - ממורכז, השורות כתובות ממרכז העמוד לשני הכייונים באופן שווה.
 

 

הצב את הסמן בתוך הפיסקה שאותה ברצונך ליישר,
לחץ בסרגל הכלים: בית על הכפתור המתאים:
 
הסבר הסמלים מימין לשמאל:
יישור לימין, מרכוז, יישור לשמאל, דו צדדי.
 
 
כיוון כתיבה:
נית לשנות במעבד התמלילים את כיוון הכתיבה מימין לשמאל וההיפך.
לחיצה על Ctrl + Shift שבצד שמאל של המקלדת קובע כיוון כתיבה: מימין לשמאל
כנ"ל ההיפך.
 
מרווח בין שורות:
ניתן לשנות את המרווח בין השורות
ברירת המחדל היא: מרווח בודד.
ניתן לקבוע: שורה וחצי רווח, רווח כפול או רווח לפי מידה שנקבע באופן חופשי.
 
ראשית כתוב את הפיסקה,
הצב את הסמן בתוך הפיסקה,
לחץ בשורת התפריטים: בית על הסמל: מרווח בין שורות ובחר את המרווח הרצוי לך.
 

עיצוב גופן

נשלח 25 במאי 2010, 0:12 על ידי sharon margolin

גופן הוא כל סימן שיופיע על המסמך: אותיות, מספרים, סימני פיסוק

 

סמן את הטקסט
עצב ע"י שימוש בסרגל הכלים: בית
 
 
 
הסבר הסמלים לעיצוב גופן בסרגל כלים: בית
שורה עליונה - מימין לשמאל:

1.     גופן: צורת האות, לדוגמא: א א א

2.     גודל גופן, לדוגמא:  א א א
שורה תחתונה- מימין לשמאל:

3.     הדגשה, לדוגמא: א א

4.     הטיה, לדוגמא: א א 

5.     קו תחתי, לדוגמא: א א
6. קו חוצה
7. כתב תחתי
8. כתב עילי
9. מעבר בין אות גדולה לאות קטנה (באנגלית)
10. הדגשה (מרקר)

11.     צבע גופן, לדוגמא: א א

סימונים

נשלח 25 במאי 2010, 0:12 על ידי sharon margolin

למה לסמן?

לצורך פעולות: עיצוב, עריכה, הוספה, טבלאות, גבולות וכדומה

 

מה לסמן?

איך לסמן?

מילה אחת שלמה

הצב סן בצורת סמן טקסט על המילה, ולחץ לחיצה כפולה

או הצב את סמן הכתיבה בתחילת הקטע, לחץ על Shift והתחל לנוע עם החיצים שעל המקלדת.

קטע (חלק מ: מילה, שורה, משפט, פיסקה, מסמך)

הצב סמן טקסט בתחילת/סוף הקטע, לחץ לחיצה רצופה על העכבר וגרור לסוף/תחילת הקטע

שורה שלמה

הצב סמן חץ לבן בשולי השורה, בגובה השורה, ולחץ לחיצה בודדת.

מספר שורות שלמות רצופות

הצב סמן חץ לבן בשולי השורה הראשונה בקטע, לחץ לחיצה רצופה וגרור אל שולי השורה האחרונה בקטע.

מספר שורות לא צמודות שלמות

הצב סמן חץ לבן בשולי השורה הראשונה, החזק את CTRL וסמן את השורות הבאות.

מספר מילים לא צמודות

סמן מילה אחת (ראה סעיף ראשון), לחץ על CTRL וסמן את שאר המילים.

סימון פיסקה

הבא את הסמן אל שולי הפיסקה ולחץ לחיצה כפולה בעכבר

סימון כל הטקסט שבמסמך

לחץ על Ctrl + A

מקשי קיצור

נשלח 25 במאי 2010, 0:11 על ידי sharon margolin

מקש

מהות הפעולה

Ctrl + A

סימון כל הטקסט

Ctrl + B

הדגשת גופן

Ctrl + C

העתקה

Ctrl + D

שכפול

Ctrl + F

מצא – חפש

Ctrl + I

הטית גופן

Ctrl + N

קובץ חדש

Ctrl + O

פתח קובץ קיים

Ctrl + P

הדפס קובץ

Ctrl + S

שמור קובץ

Ctrl + U

הוסף קו תחתי לגופן

Ctrl + V

הדבק

Ctrl + X

גזור

Ctrl + Y

בצע פעולה שבוטלה

Ctrl + Z

בטל פעולה אחרונה

Alt + Shift

מחליף שפה: אנגלית/עברית

Ctrl + Shift ימני במקלדת

משנה כיוון כתיבה: מימין לשמאל

Ctrl + Shift שמאלי במקלדת

משנה כיוון כתיבה: משמאל לימין

Alt + F4

סגור חלון וסגור מחשב

F12

שמירה בשם

טבלאות

נשלח 25 במאי 2010, 0:11 על ידי sharon margolin

יצירת טבלאות היא דבר פשוט מאד בוורד. כל שעליך לעשות הוא להחליט כמה שורות ועמודות יש בטבלה.
הערה: אם אתה עומד ליצור טבלה מרובת שורות, לדוגמא: טבלת כל התלמידים בכתה, מומלץ ליצור טבלה שבה יש רק שורה אחת או שתיים ומספר העמודות מעודכן לפי הצורך. שאר השורות יתווספו בקלות במהלך ההקלדה.
לדוגמא: אם אתה צריך ליצור ריבוע קסם, קבע מראש 3 שורות על 3 עמודות
אם אתה צריך ליצור טבלה המכילה: שם, משפחה, מין, טלפון, כתה, מחכנכת עבור 35 תלמידים, צור טבלה עם: 6 עמודות ו-2 שורות בלבד.
 
שלבים:
הצב את הסמן במקום שבו ברצונך ליצור את הטבלה.
לחץ על תפריט: הוספה
לחץ על: טבלה
כעת הבא את העכבר אל התא האחרון בטבלה (שמאלי תחתון), כלומר, אם אתה יוצר טבלה עם 6 עמודות ו-2 שורות, הבא את העכבר אל התא האחרון בטבלה זו ולחץ שם לחיצה בודדת.
על הדף שלך נוצרה טבלה בהתאם לדוגמא שראית.
 
 
 
הקלדה בטבלה:
ההקלדה והעיצוב של הגופן בטבלה זהה למה שעשית עד כה בתוכנה.
 
מעבר בין התאים:
על מנת לעבור לתא הבא לחץ על Tab,
גם אם נגמרה השורה ואתה רוצה לעבור לשורה הבא, לחיצה על אותו כפתור תעביר אותך לתא הבא.
במידה ונגמרו השורות בטבלה ויש לך צורך בשורה נוספת, שוב לחיצה על Tab  כאשר הסמן בתא האחרון בטבלה, תיצור שורה חדשה והסמן יעבור לתא החדש שנוצר
 
מחיקת שורה / עמודה
הצב את הסמן בתא שנמצא בשורה או בעמודה שברצונך למחוק
לחץ על תפריט: פריסה
לחץ על הסמל: מחק
בחר: שורה / עמודה
 
 
 
הוספת שורה / עמודה באמצע הטבלה
הצב את הסמן בתא סמוך לעמודה / שורה שתתווסף (נקרא לו: תא שכן)
בתפריט: פריסה
לחץ על הסמל: הוספת שורה מעל / הוספת שורה מתחת / הוספת עמודה מימין / הוספת עמודה משמאל
 
 
 
מיזוג תאים:
ניתן לחבר מספר תאים ביחד לתא אחד,
סמן את התאים שברצונך למזג,
לחץ על תפריט: פריסה
לחץ על: מזג תאים
 
 
עיצוב תאים:
ניתן לעצב את התאים ע:י שינוי צבע הרקע או קביעת מסגרת קוית שונה.
 
צבע מילוי - רקע:
הצב את הסמן בתא שאותו ברצונך לעצב או סמן את התאים שברצונך לעצב (אם יותר מתא אחד)
לחץ על תפריט: עיצוב
לחץ על הסמל: הצללה
בחר את הגוון הרצוי
 

הקלדה ותיקון טעויות הקלדה

נשלח 25 במאי 2010, 0:10 על ידי sharon margolin

תיקון טעויות ידנית בוורד מתבצע ע"י שימוש בשני מקשים במקלדת (לבחירתך): DELETE ו- BACKSPACE
 כאשר הטקסט נמצא ב"בטן" סמן הכתיבה לחץ על DELETE האות תמחק, וכעת תוכל להקליד אות חדשה במקום השגיאה. 
כאשר הטקסט נמצא ב"גב" סמן הכתיבה לחץ על BACKSPACE האות תמחק, וכעת תוכל להקליד אות חדשה במקום השגיאה.

טפסים

נשלח 23 במאי 2010, 22:29 על ידי sharon margolin

בתכנת וורד ניתן ליצור טפסים.
טופס הינו מסמך שבו משולבים שדות למילוי ע"י המשתמש.
קיימים מספר סוגי שדות:
    - שדה טקסט
    - תיבה משולבת
    - רשימה נפתחת
    - תיבת סימון
    - בורר תאריכים
 
נחלק את תוכן המסמך לשניי חלקים:
1. הטקסטים הקבועים
2. השדות שאליהם יוכנסו הטקסטים המשתנים
 
שלבים:
התחל בהקלדת הטקסטים הקבועים
לאחר שסיימת להקליד את הטקסט הקבוע התחל לשלב את השדות בדרך הבאה:
 
ראשית עליך להוסיף את תפריט: מפתחים, עי לחיצה על סמן אופיס (עיגול בפינה ימנית עליונה של התוכנה)
לחיצה על: אפשרויות וורד
סמן V בשורה שבה כתוב: הצג את הכרטיסיה מפתחים ברצועת הכלים
לחץ על אישור
 
עבור לכרטיסיית: מפתחים
הצב את הסמן שבו ברצונך להוסיף את השדה (הפקד)
בסרגל לחץ על הפקד הרצוי לך,
 
 
הסבר שורת הפקדים: ימין לשמאל שורה עליונה:
פקד טקסט עשיר, פקד טקסט, הוספת תמונה, תיבה משולבת
להוספת פקד סימון לחץ על: כלים מדור קודם, ובחר את הפקד: תיבת סימון מהשורה העליונה
 
הפקד התווסף אל המסמך
אם זהו פקד מסוג: תיבה משולבת, רשימה נפתחת, עליך להגדיר את המאפיינים שלו,
לחץ על הפקד לחיצה אחת,
בסרגל הכלים לחץ על: מאפיינים
 
 
לחץ על: הוספה, הקלד את שם התצוגה ואישור, חזור על הפעולה עבור הערכים הנוספים
לבסוף לחץ על אישור
 
לאחר שסיימת להוסיף את כל הפקדים, עליך להגן על המסמך.
לחץ על: הגן על המסמך בתפריט מפתחים
 
 
סמן V ליד: הגבל עיצוב ועריכה
בסעיף 2, סמן V ליד: אפשר רק עריכה מסוג זה במסמך
בחר ב: מילוי טפסים
לחץ על: כן, התחל לאכוף הגנה
 
 
באפשרותך לקבוע סיסמה שתגן על המסמך שלך.

1-9 of 9