Platform Leefbaarheidsgroepen

Overzicht van alle leefbaarheidsgroepen in de Gemeente Wijchen

SKW 
De SKW biedt ondersteuning aan de leefbaarheidsgroepen in Wijchen

Convenant
De Convenant tussen de Gemeente Wijchen en de leefbaarheidsgroepen

Gemeente Wijchen
Coördinatoren leefbaarheid:

c.lim@wijchen.nl
y.cloosterman@wijchen.nl

In veel wijken en dorpen van Wijchen zijn Leefbaarheidgroepen actief. Eens per half jaar komen ze samen in het zogenoemde Platform. De Leefbaarheidsgroepen werken met de Gemeente op basis van een Convenant. Hieronder vindt u een overzicht van adressen van Leefbaarheidsgroepen.