Passerot
Weer een mooi groen en open stuk in Woezik dat volgens de gemeente volgebouwd moet worden

Zoals u hieronder kunt lezen zijn de grootschalige plannen in april 2008 van tafel gehaald. Pas na het vaststellen van een nieuw beleid voor het bouwen in Wijchen zou bekeken worden of, en in welke vorm, bouwen in Passerot nog wenselijk zou zijn. Dat nieuwe beleid is er en de Passerot wordt niet meer genoemd als grootschalige inbreidingslokatie. Op 28 maart 2009 meldde wethouder De Bruijn aan de gemeenteraad dat er binnenkort een aangepast plan voor Passerot zal worden gemaakt. Hij bevestigde desgevraagd dat het niet grootschalig zal zijn en dat hij dit zal doen in overleg met de bewoners en de Leefbaarheidsgroep Woezik.

Tussen de Saltshof, Randweg Noord en de A326 ligt een prachtig landelijk gebied, de Passerot. Het is een zeer oud gebied. Vol trots heeft de gemeente er een bordje geplaatst. Daarop staat dat het een van de oudste cultuurgronden van de regio is. Zie enkele beelden.

Het wordt sluipenderwijs gewurgd door allerlei ontwikkelingen:

  • Het project Lambrasse dat de strook aan de westkant vol huizen gaat zetten.
  • De nieuwe afslag van de A326 die moet aansluiten op de Klapstraat.
  • De nog onbekende bouwplannen aan de oostkant.

Voor de oostkant van de Passerot heeft de gemeente op 27 september een zogenoemd voorkeursrecht vastgesteld. Het gaat om het gebied tussen de Randweg Noord / Egelpad, Kavelpad / Egelpad en de Passerot. De plannen zijn al behoorlijk ver: de ontwikkeling van Passerot bevindt zich al in de stedenbouwkundige ontwerpfase. Er zullen behoorlijk wat woningen komen, zeer waarschijnlijk voor een groot deel in de vorm van appartementen. In totaal komen er maar liefst zo'n 100 woningen. Het centrale gebouw zal, als het aan het college ligt, vijf bouwlagen hoog worden, dat betekent zo'n 16 meter hoog. De verstedelijking van Wijchen, Woezik in het bijzonder, rukt op!

Het was een paar jaar geleden al duidelijk toen hier een konijnenfarm werd gekocht en doorverkocht aan Talis: ook dit mooie groene stuk Woezik gaat volgebouwd worden. De strook tussen Passerot en de snelweg blijft vooralsnog buiten de plannen. Het is de bedoeling dat hier het open en groene karakter wel blijft bestaan.

De gemeenteraad heeft besloten om voor dit project geen beslissingen te nemen voordat de nota 'inbreiding voor uitbreiding' is besproken. Deze nota wordt in het eerste kwartaal van 2008 verwacht.

Op 20 maart 2008 hebben de bewoners van de Passerot de gemeenteraad laten weten tegen de bouwplannen te zijn. 

Diezelfde vergadering besloot de raad om de inbreidingnota niet zomaar te accpteren, zie het artikel in de Gelderlander:

Raad legt nota opzij
De Gelderlander, donderdag 20 maart 2008
WIJCHEN - In de eerstvolgende vergadering van de commissie ruimtelijke zaken praat de Wijchense politiek opnieuw over toekomstige bouwmogelijkheden in de Wijchense wijken en de kerkdorpen Hernen/Leur, Batenburg, Bergharen, Niftrik, Balgoij en Alverna.
Gisteravond verwierp de gemeenteraad een nota over inbreiding en uitbreiding. Maar de gezamenlijke fracties stemden wel in met een voorstel om ruimte te bieden aan toekomstige bouwmogelijkheden buiten de huidige bebouwingscontouren.
Een intensieve discussie was nodig om tot een besluit te komen. In een amendement op de nota stelden PvdA en Leefbaar Wijchen voor om de beslissing over de nota uit te stellen. Eerst zou de gemeenteraad moeten vaststellen binnen welke kaders bepaalde bouwplannen zouden mogen plaatsvinden. Dat zou betekenen dat al inhoudelijk wordt vastgelegd wat op een plek wel of niet gebouwd mag worden.
Dat ging de meerderheid van de raad te ver. Wel konden alle fracties zich vinden in een motie van het CDA om de verschillende bouwplekken in alle dorpen en wijken nog eens tegen het licht te houden. Daarbij kunnen niet alleen de lokale partijen maar ook alle belanghebbenden en inwoners zich in het gesprek mengen. Dat gebeurt volgende maand.

Tijdens die commissievergadering van 17 april 2008 heeft de Leerbaarheidsgroep Woezik ingesproken, dat is hier na te lezen.

De gemeente presenteert de bouwplannen als 'dorps', zie het artikel van 8-10-2007 in De Gelderlander, terwijl er hier waarschijnlijk vooral appartementen gaan komen.

Hierboven een schets van de bouwplannen. Zie ook het artikel van 29-12-2007 in De Gelderlander.

Bewoners keren zich tegen bouwplannen, zie: