Wind energie‎ > ‎

Werkgroep

De Werkgroep komt regelmatig bij elkaar. Hiervan wordt verslag gemaakt. Deze zijn openbaar U kunt ze op de website van de gemeente Wijchen vinden.
De gemeente 'host' de website - de Werkgroep zelf is onafhankelijk van de gemeente.


Concept Randvoorwaarden.
De laatste weken heeft de Werkgroep gediscussieerd over randvoorwaarden waaraan een plaats voor windturbines moet voldoen.
Deze concept randvoorwaarden worden nu aan de inwoners van Wijchen voorgelegd in informatieavonden. De eerste is al geweest, de tweede is volgende week woensdag in Niftrik.

Het voorstel is om voor de bebouwde kom een afstand van minimaal 1000 meter aan te houden. Voor woningen, maar ook bedrijven aan huis, boerderijen, wordt in eerste instantie een minimale afstand van 400 meter aangehouden met daarbij de verplichting voor een eventuele exploitant om met mensen in de omgeving tot een overeenkomst te komen. 
De verschillende partijen hebben hun eigen reden voor de afstand van 1000 meter. De LBG Woezik heeft gekeken naar onderzoeken waarbij omwonenden zijn gevraagd of, en hoeveel, last ze hebben van windturbines. Onze input is hieronder bijgevoegd.

Eind februari gaat de werkgroep de randvoorwaarden pas vaststellen. We nemen dan de opmerkingen en vragen uit de informatieavonden mee. Ook informatie die ons buiten de informatieavonden bereikt wordt meegenomen. Het is daarom belangrijk dat u ons laat weten wat u er van vindt!

Na het vaststellen van de randvoorwaarden gaat de werkgroep ijken of er locaties zijn waar we in meer detail kunnen kijken of het mogelijk is om windturbines te plaatsen. Op die locaties wordt samen met een vertegenwoordiging van omwonenden (niet de LBG) en andere belanghebbende partijen gekeken wat er mogelijk is en welke problemen er opgelost moeten worden. Iederen in de omgeving zal dan ook de kans krijgen om te laten weten hoe hij/zij er over denkt.


 
Comments