Saturday, May 18, 2019 :  Bill Boyle Memorial Better Ball
   Saturday, June 29, 2019 :  Charles Barton Team Championships
   Fri / Sat. July 12,13, 2019 : Individual Championships
   Tuesday, July 30, 2019 :  Senior Individual Championship
   Friday August 16, 2019:  Senior Better Ball
   Saturday, August 31, 2019 :  Two Man Scramble