Praktische support en tips voor organisaties bij het toepassen van de 
Wet normering topinkomens (WNT)
voor controllers, hrm-professionals, RvC/RvT en bestuurders

ondersteunt organisaties bij WNT-vraagstukken. WNTgids.nl vervult daarbij een gidsfunctie. De WNT-thema's worden in hoofdlijnen toegelicht en daarnaast wordt aangegeven waar meer informatie over het onderwerp kan worden gevonden. 

WNTgids.nl gaat niet alleen over de wet
Naast toepassing van de wettelijke bepalingen is er ook aandacht voor beloningsbeleid en een aantal uitvoeringsvraagstukken rond de WNT. 

Voor wie?
WNTgids.nl is vooral bedoeld voor instellingen die incidenteel met de WNT te maken hebben en gericht op controllers, HRM-professionals, bestuurders en interne toezichthouders.  
Voor veel instellingen die de WNT moeten toepassen is de WNT alleen van belang voor een kleine groep topfunctionarissen, een of meer bestuurders en een Raad van Commissarissen (RvC) of Raad van Toezicht (RvT). Af en toe is er dan een WNT-vraagstuk dat moet worden opgelost, waarvoor weinig kennis in huis is. Er moet dan al snel worden teruggevallen op externe adviseurs of de controlerend accountant.
WNTgids.nl kan daarbij een brugfunctie vervullen. 

Gericht op zelfstandige WNT-instellingen
WNTgids.nl is primair gericht op zelfstandige WNT-instellingen (stichtingen, verenigingen etc.) die geen deel uitmaken van een groter geheel. De toepassing van de WNT in groepsverhoudingen wordt summier toegelicht op de pagina WNT bij verbonden rechtspersonen

Weet u het al?
U weet het al en u heeft het WNT-dossier volledig onder controle? 
Kijk voor de zekerheid dan nog wel even naar de WNT-checklist voor instellingen en de WNT-jaaragenda voor de RvC/RvT.
 WNTgids.nl is een initiatief van              
  • WNT-NIEUWS
  • Wijzigingen en maxima sectorregelingen 2020 Alle bezoldigingsmaxima voor 2020 zijn inmiddels bekend. De bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties etc.) zijn verhoogd met 3,2 - 3,9%. Een overzicht van alle bezoldigingsmaxima is ...
    Geplaatst 2 jan. 2020 02:45 door Redactie
  • Indexering algemeen bezoldigingsmaximum 2020 Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2020 vastgesteld op € 201.000 (+ 3,2%).De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (vnl. interim-bestuurders) zijn ook in lijn hiermee verhoogd. De eerste ...
    Geplaatst 28 okt. 2019 03:40 door Redactie
  • Excel-Tools voor afbouw (overgangsrecht) sterk verbeterd De door WNTadvies.nl ter beschikking gestelde Excel-tools zijn sterk verbeterd. De toegestane bezoldiging kan nu elk jaar weer opnieuw worden berekend als er gegevens zijn veranderd, bijvoorbeeld door ...
    Geplaatst 31 dec. 2019 03:43 door Redactie
Berichten 1 - 3 van 8 worden weergegeven. Meer bekijken »

Afwijkende situatie of u weet het niet zeker ?
Deze site geeft informatie over in de praktijk vaak voorkomende situaties. De WNT-regelgeving die afkomstig is van verschillende ministeries is echter complex en omvangrijk. Er worden regelmatig wijzigingen doorgevoerd. Het einde van de veranderingen is nog niet in zicht, de uitvoeringsvraagstukken rond het het WNT-overgangsrecht lopen tenminste nog door tot 2022. 
Als er sprake is van een complexe of afwijkende situatie of u weet het niet zeker raadpleeg dan een adviseur, de controlerend accountant en/of het betreffende ministerie of de verantwoordelijke toezichthouder. 
Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. 

Mist u iets of heeft u suggesties ?
WNTgids.nl biedt algemene informatie voor veel voorkomende WNT-vragen. Het is in  dit kader niet mogelijk om alle WNT-vragen uitputtend te behandelen. 
Maar mist u algemene WNT-onderwerpen die ook voor andere organisaties interessant kunnen zijn of heeft u suggesties voor verbetering? Laat het weten.