วงจรไฟฟ้าในบ้าน

 
              กระแสไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านจะเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ โดยเดินทางมาตามเส้นลวดมีหน่วยวัดปริมาณขอกระแสไฟฟ้าเรียกว่าแอมแปร์ซึ่งมักใช้อักษรย่อว่า Amps สำหรับในสหรัฐ ระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้จะมีความถี่การทำงาน 60 ครั้ง /วินาที แรงซึ่งขับเคลื่อนให้กระแสไฟฟ้าไหลมีหน่วยเป็นโวลท์ ส่วนผลการทำงาน ได้จากผลคูณ ของแรงดัน และกระแสไฟฟ้าจะมีหน่วยเป็นวัตต์ เงื่อนไขที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อการไหลของกระแสเรียกว่าความต้านทานซึ่งก็คือแรงเสียดทานนั้นเอง ยิ่งมีความต้านทานมากกระแสก็จะไหลได้น้อยลง โดยความสัมพันธ์เช่นนี้จึงทำให้ต้องใช้เส้นลวดขนาดใหญ่มาส่งผ่านกระแสจำนวนมากอนึ่งความต้านทานขณะนี้จะเกิดการสูญเสียในรูปของความร้อน
 
 
               บริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าจะใช้เนื้อที่ขนาดใหญ่และมักตั้งอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชนเขตเมือง แล้วทำการส่งไฟฟ้ามาใช้ในเมืองใหญ่ๆ โดยเดินมาตามสายส่งที่เดินมาเหนือพื้นดินหรืออาจฝังมาตามใต้พื้นดินก็ได้กลุ่มสายไฟที่ต่อเข้าตามบ้านเรือนจะเป็นสายเคเบิ้ล ภายในมี 3 สาย ได้แก่ สาย ฮ็อท 2 เส้น และสายกราวด์อีกเส้นสายไฟฟ้าที่เดินเข้าบ้านตามมาตรฐานสหรัฐจะมี 3 สายย่อย โดยสองสายแรกเรียกว่าสายฮ็อท หรือคอนดัคเตอร์ ส่วนอีกสายปกติจะไม่มีไฟฟ้าปรากฏเรียกว่าสายนิวทรัล สายฮ็อทแต่ละเส้นจจ่ายแรงดัน 120V เมื่อวัดเทียบกับสายนิวทรัล ส่วนสายนิวทรัลจะอยู่ที่ 0 โวลท์ จึงเรียกว่าสายกราวด์ ในการนำมาใช้งานพวกหลอไฟสว่างจะใช้สายฮ็อทหนึ่งเส้นเทียบกับสายกราวด์ ซึ่งจะให้แรงดันขนาด 120 V ส่วนในกรณีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีขนาดใหญ่ เช่น เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องดูดความชื้นจะใช้สายไฟครบทั้ง 3 เส้นเพื่อให้ได้ไฟแรงสูงขึ้นเป็น 240V AC
 


                แป้นไฟฟ้าหลักจะประกอบด้วยอุปกรณ์ตัดต่อไฟหลัก แท่งทองแดง สำหรับต่อกับสายนิวทรัลและสายฮ็อททั้งสอง ซึ่งในกรณีใช้งานต้องต่อผ่านอุปกรณ์ตัดต่อย่อยแยกต่างหากจากกัน
 

                องค์การไฟฟ้าจะทำการต่อสายไฟเข้าตามบ้านเรือนโดยต่อเข้ายังตู้กันน้ำ ซึ่งภายในมีมาตรวัดการใช้ไฟฟ้า จากนั้นดึงกลุ่มสายไปยังแป้นไฟหลัก ซึ่งจะมีการต่อสายฮ็อทสองเส้นไปยังอุปกรณ์ตัดต่อไฟหลัก ส่วนสายนิวทรัลจะเดินมาที่แท่งโลหะอันที่เรียกว่า Neutral Bus Bar ซึ่งจากจุดนี้จะมีการเดินสายดินด้วย โดยเดินไปยังแท่งโลหะที่ตอกลงดินหรือท่อประปาก็ใช้ได้ ภายในแป้นไฟหลักยังมีแทงโลหะทองแดงอีก 2 อัน สำหรับต่อจากอุปรณ์ตัดต่อไฟหลักไปยังชุดตัดต่อไฟย่อยเพื่อแยกวงจรไฟฟ้าออกเป็นวงจรย่อยจากกัน

                จะมีการเดินสายไฟย่อยหลายๆ จุดเพื่อป้อนกระแสไฟไปยังจุดต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ในรูปที่ 5 แสดงการเดินสายไฟภายในห้องครัว สายไฟบางส่วนจะซ่อนไว้ในผนังฝ้าเพดาน หรือเดินไปตามขื่อเพดานหรือผนังกำแพงห้อง ในการเดินสายไปยังหลอดไฟจะคั่นไว้ด้วยสวิทช์ไฟเสมอ สายไฟที่เดินไปยังจุดต่างๆ อาจต้องเดินไปตามฝ้าเพดานแล้วลัดเลาะไปตามกำแพงไปยังจุดที่ต้องการใช้ไฟต่างๆ