Witold Wachowski

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego,
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk,
Ośrodek Badań Filozoficznych

Jestem teoretykiem kognitywistyki, jak również kierownikiem Projektu Avant będącego platformą dla publikacji naukowychkonferencji i innych aktywności. Realizuję projekt badawczy „Interakcje w rozproszonych systemach poznawczych a indywidualizm metodologiczny" (w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki). Moje zainteresowania badawcze obejmują poznanie rozproszone, relacje między czynnikami poznawczymi a społecznymi, afordancje w projektowaniu, percepcję seksualną, a także percepcję widza kinowegoWięcej

                                  
The Institute of Philosophy at the University of Warsaw,
The Institute of Philosophy and Sociology at The Polish Academy of Sciences,
The Centre For Philosophical Research

I am a theorist of cognitive science, as well as the manager of the Avant Project, which serves as a platform for academic publishing, conferences and others. I am pursuing a research project entitled "Interactions in distributed cognitive systems and https://sites.google.com/site/wmwachowski/homemethodological individualism" (the National Science Centre grant). My research interests include distributed cognition, social-cognitive interactions, affordances in design, sexual perception, as well as film perception. Find out more