Dziedzina funkcji liniowej

Definicja

 Dziedzina dowolnej funkcji to zbiór wszystkich mozliwych argumentów.

 Dziedzina funkcji liniowej jest zawsze zbior liczb rzeczywistych R.