ขั้นตอนการทำลูกประคบสมุนไพร

                                    

1.     เตรียมสมุนไพรทั้ง  12  ชนิดให้พร้อมก่อนลงมือปรุง นำสมุนไพรมาชั่งน้ำหนัก        แต่ละชนิดตามสูตรมาตรฐานที่กำหนดไว้

                                    

2.    นำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้าเข้ากัน  เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วให้นำมาทดสอบน้ำหนักรวมกันอีกครั้งหนึ่ง  แล้วจึงนำมาห่อลูกประคบ

                                                     


                       

 


Comments