หน้าแรก

สมเด็จพระบรมราชชนนี ทรงรับสั่งว่า  "คนที่ติดยาเขาเป็นคนหรือเปล่า ?
ในเมื่อเขาเป็นคน...เรามีการช่วยเหลือเขาได้ไหม ?
ถ้าช่วยเหลือเขาได้ เท่ากับชุบชีวิตใหม่ให้เขา...เราก็ควรทำ"