เข้าร่วมเป็นคณะกรรการฝ่ายกิจกรรมแข่งขันทักษะลูกเสือ "สร้างหุ่นจำลอง" โดยทีมงานของวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย ในงานชุมนุมลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2560