Metody Nowoczesnej Kryptografii Teoretyczej

Stefan Dziembowski

Wrocław Information Technology Initiative
 7-8 września 2009
 

 

Streszczenie

Kryptografia teoretyczna jest dziedziną, w której w ciągu ostatnich 2-3 dekad nastąpił bardzo intensywny rozwój. Jej największymi osiągnięciami są: (1) stworzenie matematycznych definicji bezpieczeństwa  kryptosystemów których bezpieczeństwa potrafimy dowieść, oraz (2) konstrukcje systemów wykraczających poza szyfrowanie informacji mających duże znaczenie praktyczne (kryptografia klucza publicznego, obliczenia wielopodmiotowe, protokoły prywatnego pozyskiwania danych, etc.).  Na wykładzie przedstawiony zostanie  wstęp do tej dziedziny jak również przegląd najnowszych rezultatów.

Literatura

 1. Główny podręcznik: Jonathan Katz and Yehuda Lindell Introduction to Modern Cryptography

 2. Inne podręczniki:
  1. Ivan Damgård and Jesper Buus Nielsen: Commitment Schemes and Zero-Knowledge Protocols
  2. Ronald Cramer Introduction to Secure Computation (available on-line)
  3. Hans Delfs and Helmut Kneb Introduction to Cryptography
  4. Shafi Goldwasser and Mihir Bellare  Lecture Notes on Cryptography (available on-line)
  5. Victor Shoup A Computational Introduction to Number Theory and Algebra (available on-line)
  6. Doug Stinson Cryptography Theory and Practice, Third Edition

Slajdy (w języku angielskim)

 1. Introduction, Symmetric Encryption [pptx,pdf]
 2. Message Authentication [pptx,pdf]
 3. Introduction to Public-Key Cryptography [pptx,pdf]
 4. A Brush-up on Number  Theory and Algebra [pptx,pdf]
 5. Public-key Enrcryption [pptx,pdf]
 6. Signature Schemes [pptx,pdf]
 7. Chosen-Ciphertext Security [pptx,pdf]
 8. Commitment Schemes and Zero-Knowledge Protocols [pptx,pdf]
 9. Two-Party Computation Protocols [pptx,pdf]
 10. Multi-Party Computation Protocols [pptx,pdf]
 11. Private Information Retrieval [pptx,pdf]