23.ดอกไม้ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

ดอกไม้ประจำจังหวัดPDFPrintE-mail


ดอกไม้ประจำจังหวัด

 


intanin01.jpg
 
 

ชื่อพรรณไม้ อินทนิลบก

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagerstroemia macrocarpa Wall
 

ต้นไม้ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์้

  1. ชื่อไทย ( Thai name ) อินทนิล, จ่อล่อ, จะล่อหูกวาง
  2. ชื่อสามัญ ( Common name ) Queen's flower, Queen's crape myrtle
  3. ชื่อวิทยาศาสตร์ ( Scientific name ) Lagerstroemia macrocarpa Wall.
  4. ชื่อวงค์ ( Family ) LYTHRACEAE

  5.สีดอก ดอกสีม่วง ม่วงชมพู เป็นช่อตรง ดอกออกตามปลายกิ่งหรือตามข้อกิ่ง 

 

     อินทนิล เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงใหญ่ สูงประมาณ 50 ฟุต ลำต้นตรงเปลือกค่อนข้างดำหรือน้ำตาลมีตะคระขรุขระกิ่งแผ
กว้างใบมาแกมขอบขนาน  ยาวประมาณ  10 นิ้ว  เนื้อใบหนาเป็นมันดอกออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่ง  ช่อตั้งตรง  ดอกมีทั้งสีม่วง
ม่วงแกมชมพู  กลีบรองดอกติดกันเป็นรูปถ้วย  ปลายแยกเป็น 6 แฉก  ผลรูปไข่เกลี้ยงยาวประมาณ  9  นิ้ว  ออกดอกราวเดือนมีนาคม
ถึงมิถุนายน  การขยายพันธ์ใช้วิธีเพาะเมล็ด
 
   อินทนิล เป็นเป็นพรรณไม้ที่ทนต่อสภาพแวดล้อมและเจริญเติบโตในทุกภาคของประเทศไทย  เป็นพันธ์ลักษณะที่ดี 
มีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง อายุยืนนานใบสีเขียวเข้ม ลักษณะใบเดี่ยว ดอกสีม่วง ม่วงชมพู  มีฉายานามว่าเป็น "ราชินีดอกไม้"
( Queen's Flower ) ฝักผลไม่ยอมทิ้งต้น  มีสายพันธ์อีกหลายชนิดในวงค์เดียว มีดอกเป็นลักษณะQeen's crape myrtle เช่น
  ตะแบก, เสลา และยี่เข่ง  เป็น Qrape myrtle  เหมือนกัน

ที่มา : 
http://www.roiet.go.th 
Comments