ประโยชน์และโทษของแรงดันอากาศ

     ประโยชน์ของแรงดันอากาศ
         เราสามารถนำประโยชน์จากความดันอากาศมาสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางชนิดหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งนำความรู้เรื่องความดันอากาศมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ด้วย เช่น การเติมลมจักรยานหรือรถยนต์ ลมหรืออากาศที่เติมเข้าไปจะถูกบีบอัดอยู่ภายใน แล้วดันให้ยางพองตัวคงรูปอยู่ได้ สามารถรองรับน้ำหนักของรถได้  นอกจากนี้ยังนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการคมนาคมได้ เช่น เครื่องบิน
เครื่องร่อน บอลลูน เป็นต้น หรือนำหลักไปใช้ทำเครื่องสูบน้ำ   ปากกา  หรือแม้แต่หลอดฉีดยาก็ใช้หลักการนี้
              
     ยางรถยนต์                     เครื่องบิน                              เครื่องร่อน                         เครื่องสูบน้ำ                          หลอดฉีดยา
      โทษของแรงดันอากาศ
            ความดันอากาศหรือความกดอากาศจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆ ในที่ระดับสูงขึ้นไป เมื่ออยู่ในที่สูงมากๆ จะรู้สึกว่าหูอื้อ จากการศึกษาพบว่า
หูส่วนกลางมีท่อติดต่อกับคอหอย เรียกว่า ท่อยูสเทเชียน กักขังอากาศไว้ ท่อนี้ทำหน้าที่ปรับความดันอากาศทั้งสองด้านของเยื่อแก้วหูให้เท่ากันตลอดเวลา เมื่อเราขึ้นไปสู่ที่สูงซึ่งมีความดันอากาศต่ำจึงทำให้ความดันในหูส่วนกลาง มากกว่าความดันอากาศภายนอก เป็นเหตุให้เยื่อแก้วหูขยายออก ทำให้ปวดหู ความดันที่ต่างกันนี้จะเท่ากันได้เมื่อทำให้อากาศส่วนหนึ่งออกไปจากท่อยูสเทเชียน ได้มีผู้สร้างเครื่องมือสำหรับวัดความดันอากาศซึ่งเรียกว่า บารอมิเตอร์  
                                    
     เอกสารอ้างอิง
ณัฐวุฒิ  กุลนิรันดร อวัยวะต่างๆของร่างกาย  ออนไลน์วันที่   9  กุมภาพันธ์  2554 
      แหล่งที่มา  http://talung.pt.ac.th/ptweb/studentweb/body/arweb/c2/index.htm
วิชาการดอดคอม (เว็บบอร์ด)ประโยชน์ของแรงดันอากาศมีอะไรบ้าง  ออนไลน์วันที่  9  กุมภาพันธ์  2554
      แหล่งที่มา  http://www.vcharkarn.com/vcafe/54504
THAIDRIVERONLINE  ยางสปอร์ตสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูง ออนไลน์วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2554
ต๋อยแซมเบ้  ข้ออ้างไม่ออกกำลังกาย  ออนไลน์วันที่  9 กุมภาพันธ์  2554
      แหล่งที่มา http://tazancom.blogspot.com/2010/05/7.html
วิทยาศาสตร์แสนกล  นวัตกรรมเครื่องบิน  ออนไลน์วันที่  9 กุมภาพันธ์  2554
      แหล่งที่มา  http://tazancom.blogspot.com/2010/05/7.html
V.B PATTANAYONT BANGKOKLTD  เครื่องสูบน้ำฮอลด้า  ออนไลน์วันที่  9  กุมภาพันธ์  2554
      แหล่งที่มา http://www.vbengine.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=387081
BOOK OF LIFE  TRUE LOVE CAN WAIT  ออนไลน์วันที่  9  กุมภาพันธ์  2554
      แหล่งที่มา  http://janebit.multiply.com/journal/item/43
Comments