อากาศ

อากาศ

สิ่งที่มีอยู่จริงบางอย่างไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา แต่ที่เชื่อได้ว่ามีอยู่จริงเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีที่สำหรับเก็บหรืออยู่อาศัย เช่น อากาศ สามารถบรรจุในยางรถทำให้สามารถรับน้ำหนักของรถได้ หรือบรรจุในบอลลูนจนสามารถนำคนหรือ สิ่งของไปยังที่ต่างๆ ได้


อากาศบรรจุในบอลลูน

อากาศที่บรรจุในบอลลูนอาจเป็นก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดในโลก หรืออาจเป็นอากาศธรรมดาที่มีอุณหภูมิ สูง (อากาศร้อน) ซื่งจะมีน้ำหนักเบากว่าอากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า เพราะอากาศที่ถูกความร้อนจะขยายตัวทำให้ มีปริมาตรมากขึ้นในขณะที่มวลสารคงเดิม

อากาศ เป็นของผสมของก๊าซหลายชนิด เช่น ไนโตรเจน มีประมาณ 78 % ก๊าชออกซิเจน ประมาณ 21 % ส่วนอีก 1 % เป็นก๊าชอื่นๆ เช่น ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ ไอน้ำ ฮีเลี่ยม ฝุ่นละออง ฯลฯ

คน สัตว์ หรือพืชต้องอาศัยอากาศหายใจ โดยใช้ ก๊าชออกซิเจน ไปเผาผลาญอาหาร ผลที่ได้คือ พลังงาน กระบวนการนี้เรียกว่าการหายใจ ซึ่งนอกจากได้พลังงานแล้วยังทำให้เกิดก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำอีกด้วย

ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นประโยชน์อย่างมากกับการสร้างอาหารของพืช เนื่องจากพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ เป็นวัตถุดิบ อาศัยส่วนที่เป็นสีเขียวในใบพืชที่เรียกว่าคลอโรฟิลด และแสง เป็นตัวช่วยสร้างอาหาร

              คือ คาร์บอนไดออกไซด์ 6 โมเลกุล (เลขนำหน้าหมายถึงจำนวนโมเลกุล)

            คือ น้ำ จำนวน 6 โมเลกุล

          คืออาหารในที่นี้คือน้ำตาลกลูโคส 1 โมเลกุล (ไม่มีเลขนำหน้าคือเลข 1)

จะเห็นได้ว่ากระบวนการหายใจ กับ กระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นกระบวนการที่ทำงานตรงกันข้าม

ส่วนที่มีการสร้างอาหารของพืชคือส่วนใหญ่คือส่วนที่มีสีเขียวในใบของพืชนั่นเอง จึงเปรียบใบของพืชคือโรงงานสร้าง อาหารอันมหัศจรรย์ยิ่ง ที่สามารถนำเอาของไร้ค่าเช่น น้ำ กับคาร์บอนไดออกไซต์ มาทำให้เกิดผลผลิตคือน้ำตาลอัน เป็นแหล่งพลังงานที่จำเป็นและสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย เราสามารถกล่าวได้ว่าหากไม่มีใบพืชสีเขียวเหล่านี้สิ่งมี ชีวิตจะไม่สามารถมีขึ้นในโลกนี้ได้เลย


ใบพืชสิ่งที่มีพระคุณต่อพวกเราทั้ง

Comments