ข่าวประชาสัมพันธ์                     

https://drive.google.com/file/d/19nE7e7QVoO8Zo05oe04Z7lIHVNyOtd-G/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1x2_FI0CFRRTmT5UQ7PzkV3UbWTo0VwA4/view?usp=sharing

https://www.youtube.com/channel/UCVC6Zy6Cq3zNkYH6QG-ko_Q/videos

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

   นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ
  • กำหนดการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 คลิ๊ก 12 ธ.ค. 62
    นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา
  • ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียน 1/63 16 พ.ย. 63  คลิ๊ก Animated Gif New (33)
  • ตารางประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา  ภาคเรียน 1/63 คลิ๊ก 19 ส.ค. 63 
  • ยื่นคำร้องเข้ารับการสอบการมีความรู้และประสบการณ์รายวิชา 1/2563   17 ก.ค. 63 
  • ตารางวัน เวลาสถานที่การประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา  คลิ๊ก   24 เม.ย. 63
  • กำหนดการเปิดปิดภาคเรียนและการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 62 คลิ๊ก
  • ตารางประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียน 2/2562 คลิ๊ก  

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission
http://datacenter.vec.go.th/vec_web/login.htm?mode=admission
https://sites.google.com/site/banphaeomoral/home
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009536070203https://www.youtube.com/channel/UCVC6Zy6Cq3zNkYH6QG-ko_Q?view_as=subscriber

บริการนักเรียน นักศึกษา

159.192.134.58http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

banner
http://www.r-radionetwork.com/website/home
http://www.v-cop.go.th/v-cop/
http://www.thaiteachers.tv/
https://www.studentloan.or.th/index.php/home
http://edltv.thai.net/vocation/
http://mis.svc.ac.th/fixit63/dltv_typeschool.php
https://www.doe.go.th/prd/
http://thaiinvention.net/
http://www.niets.or.th/en/