ข่าวประชาสัมพันธ์                      

https://drive.google.com/file/d/1q4ZOvO8rL2RZNtMl7ng6oJAZDeAVCKj5/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/12OWPhzUCgMtfAc9HfSZIw3BJxFfEAlRT/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Vm0CJpRwn0TAUPcLvuiEQSJUAZkigcrR/view?usp=sharing

https://sites.google.com/site/withyalaykarxachiphbanphaeo/thdsxb-fimux-raengngan-changfi-fa

Driver's license

ข่าวนักเรียน นักศึกษา

   นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ
 • กำหนดเปิด - ปิดการลงทะเบียน ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี 2561 >>คลิ๊ก 
 • กำหนดการ ปิด -เปิด พร้อมลงทะเบียนตามรายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2562  >>คลิ๊ก 
    นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินแรกเข้า นศ.เทียบโอนฯ รุ่น 30  >>คลิ๊ก  
 • ผลการประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียน 1/2562 >>คลิ๊ก  
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนและลงทะเบียนกลุ่มเทียบโอนความรู้ฯ 2/2562  >>คลิ๊ก
 • ตารางวัน เวลา และสถานที่การประเมินความรู้ฯ ประจำภาคเรียน 1/2562  >>คลิ๊ก 
 • รับสมัครนักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้ฯ ระดับ ปวส. ภาคเรียน 2/2562  >>คลิ๊ก 
 • กำหนดการยื่นคำร้องเข้ารับการตรวจสอบการมีความรู้ประสบการณ์รายวิชา1/2562  >>คลิ๊ก
 • รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า(ด้านเอกสาร) >>คลิ๊ก 
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบการมีความรู้และประสบการณ์รายวิชา >>คลิ๊ก 
 • ตารางวันเวลา และสถานที่การประเมินความรู้และประสบการณ์รายวิชา >>คลิ๊ก 

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพฯ/แนะแนวอาชีพ >>คลิ๊ก
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพฯ และเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพ ฯ >>คลิ๊ก 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009536070203
https://www.youtube.com/channel/UCVC6Zy6Cq3zNkYH6QG-ko_Q?view_as=subscriber
159.192.134.58
http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

banner
http://www.r-radionetwork.com/website/home
http://www.v-cop.go.th/v-cop/
http://www.thaiteachers.tv/
https://www.studentloan.or.th/index.php/home
http://edltv.thai.net/vocation/
http://reward.svc.ac.th/fixit62/
https://www.doe.go.th/prd/
http://thaiinvention.net/
http://www.niets.or.th/en/
http://www.hrm-hrd.com/labor/