ข่าวประชาสัมพันธ์                     

https://forms.gle/AKjcE7szHUVHQy6P7

https://sites.google.com/view/online-teaching-report

ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

   นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ
  • กำหนดการยื่นคำร้องขอฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ฝึกอาชีพ ภาคเรียน 1/64 คลิ๊ก 16 ธ.ค. 63
  • กำหนดการยื่นคำร้องขอจบการศึกษา ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2562 คลิ๊ก 12 ธ.ค. 62
    นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา
  • ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบการประเมินความรู้ฯ ประจำภาคเรียน 2/63 10 ก.พ. 64  คลิ๊ก Animated Gif New (33)
  • กำหนดการยื่นคำร้องเข้ารับการตรวจสอบการมีความรู้ฯ ภาคเรียน 2/2563 14 ธ.ค. 63  คลิ๊ก 
  • ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มเทียบโอนความรู้ฯ ภาคเรียน 1/63 16 พ.ย. 63  คลิ๊ก 
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
https://sites.google.com/site/banphaeomoral/home
https://sites.google.com/view/banphaeoqa-enough/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009536070203https://www.youtube.com/channel/UCVC6Zy6Cq3zNkYH6QG-ko_Q?view_as=subscriber

ระบบสารสนเทศ

159.192.134.58http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

banner
http://www.r-radionetwork.com/website/home
http://www.v-cop.go.th/v-cop/
http://www.thaiteachers.tv/
https://www.studentloan.or.th/index.php/home
http://edltv.thai.net/vocation/
http://mis.svc.ac.th/fixit63/dltv_typeschool.php
https://www.doe.go.th/prd/
http://thaiinvention.net/
http://www.niets.or.th/en/