ข่าวประชาสัมพันธ์                   

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube
ข่าวประชาสัมพันธ์ นักเรียน นักศึกษา

   นักเรียน นักศึกษาระบบปกติ
  • การรับเงินสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564                รอบที่  2   คลิ๊ก  4 ส.ค.Animated Gif New (33) 
  • แบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงสัมผัสสูง/ติดเชื้อโควิด 19  คลิ๊ก 27 มิย.64
  • แบบประเมินโควิด ประจำวัน คลิ๊ก
    นักเรียน นักศึกษา กลุ่มเทียบโอนความรู้ประสบการณ์รายวิชา
  • กำหนดการยื่นคำร้องเข้ารับการตรวจสอบการมีความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2564   คลิ๊ก 24 มิ.ย.64
  • แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียนรายวิชา คลิ๊ก 18 มิ.ย.64

ข่าวประชาสัมพันธ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

  • การปฏิบัติงานในสถานศึกษาเดือนสิงหาคม  คลิ๊ก 31 ก.ค..64Animated Gif New (33)
  • ตารางเวรเดือนสิงหาคม 2564 คลิ๊ก 31 ก.ค..64 Animated Gif New (33)
  • แบบประเมินโควิดประจำวัน  คลิ๊ก

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
https://admission.vec.go.th/web/student.htm?mode=init
https://sites.google.com/site/banphaeomoral/home
https://sites.google.com/view/banphaeoqa-enough/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009536070203https://www.youtube.com/channel/UCVC6Zy6Cq3zNkYH6QG-ko_Q?view_as=subscriber

ระบบสารสนเทศ

159.192.134.58http://std2018.vec.go.th/web/Index.htm?mode=index

เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง

banner
http://www.r-radionetwork.com/website/home
http://www.v-cop.go.th/v-cop/
http://www.thaiteachers.tv/
https://www.studentloan.or.th/index.php/home
http://edltv.thai.net/vocation/
http://mis.svc.ac.th/fixit63/dltv_typeschool.php
https://www.doe.go.th/prd/
http://thaiinvention.net/
http://www.niets.or.th/en/