ภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย

               บ้านทุ่งหลวงเป็นตำบลหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอคีรีมาศของจังหวัดสุโขทัย ห่างจากตัวเมือง เพียง 17 กิโลเมตร บ้านทุ่งหลวงแบ่งออกเป็น15 หมู่บ้าน 2,089 ครัวเรือน เป็นแหล่ง อุตสาหกหรรม เครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงมายาวนานของจังหวัดสุโขทัย โดยทำการ ผลิต เครื่องปั้นดินเผาประเภทพื้นบ้าน ชนิดไม่เคลือบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จากแต่ละครัวเรือนจะมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันตามความถนัด และความสวยงามของแต่ละครัวเรือน เช่น กระถางปลูกต้นไม้ มีทั้งแบบฉลุลาย และแบบปั้นเป็น รูปสัตว์ แจกัน อ่างบัว คนโทน้ำ โอ่งน้ำ โคมไฟ รวมทั้งของตกแต่งเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เป็นต้นกรมส่งเสริมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ให้ความช่วยเหลือหมู่บ้านนี้จนมีการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบ เทคนิคการผลิตพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น และ สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งของ จังหวัดสุโขทัยด้วย
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายนภมลฑล    แดงแก้วเล็ก
 
รหัสนักศึกษา  525307021
 
พัฒนาชุมชน 13/05