ติดต่อโรงพยาบาล

โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
233 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 
โทรศัพท์ : 077-295046 
โทรสาร  : 077-273499 
E-mail address : wiphawadi @ amed.go.th
FAX : 077-273499


แผนที่โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต

Comments