งานกายภาพบำบัด
งานกายภาพบำบัด
  ตรวจ ประเมิน รักษา ฟื้นฟู ผู้ป่วยโรคกระดูกกล้ามเนื้อ โรคระบบประสาท
    เวลาทำการ : วันจันทร์-ศุกร์
                         : 08.00น. - 16.00น.
    แพทย์ตรวจ : กภ.อริวัฒน์    สรรเพชร
    เบอร์ติดต่อ   : 077 285161 ต่อ 71945724

Comments