คลินิกทันตกรรม

คลินิกทันตกรรม รพ.ค่ายวิภาวดีรังสิต
    ให้บริการ ดังนี้
 • อุดฟัน
 • ขูดหินปูน
 • ถอนฟัน
 • รากฟันเทียม
 • ผ่าฟันคุด
 • ฟันปลอมเบบถอดได้
 • ครอบฟัน เเละสะพานฟัน
 • รักษารากฟัน
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • เคลือบฟลูออไรด์
    เวลาทำการ
 • เปิดให้บริการ ในเวลาราชการ รับคิวช่วงเช้า 06.30 น. รับผู้ป่วย 6 ท่าน เริ่มการรักษา 09.00 - 12.00 น.
 • ช่วงบ่ายสำหรับผู้ป่วยนัดบริการต่อเนื่อง 14.00 - 16.00 น.
 • คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการทุกวัน จันทร์ อังคาร เเละพฤหัสบดี เวลา 16.30 - 20.00 น. โดยรายละเอียดดังนี้
        - ผู้ป่วยต้องชำระค่าบริการนอกเวลาราชการเพิ่มเติม (เบิกไม่ได้) 50 บาท
        - ผู้ป่ายที่ใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงสามารถเบิกได้ตามปกติเช่นเดียวกับในเวลาราชการ
        - ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ประกันสังคมต้องสำรองจ่ายค่ารรักษาก่อน เเล้วจึงนำใบเสร็จไปเบิกกับสำนักงานประกันสังคม
        - ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์บัตร (บัตร 30 บาท) ต้องชำระเงินเองหากใช้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

สามารถโทรนัดหมายคิวรักษาคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการได้
***ติดต่อสอบถาม โทร. 077-295-009

    โทร. 077-295-009


Comments