คลินิคจักษุกรรม

คลินิคจักษุกรรม
    ตรวจรักษาโดยจักษุแพทย์ ทุกวันจันทร์ และ พุธ เวลา 08.30-12.00 น.
ให้บริการตรวจดังต่อไปนี้
- ตรวจโรคทางตาทั่วไป 
- ตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา
- ตรวจโรคต้อกระจก 
- ตรวจโรคต้อหิน 
- ตรวจโรคระบบท่อน้ำตาเปลือกตาและหนังตา

    - ให้บริการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ในวัน อังคาร และพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 และ 13.30-16.30 น.
    - เปิดให้บริการยิงเลเซอร์ทุกวันในเวลาราชการ(มีใบนัด)

***ติดต่อสอบถาม 077-295046 ต่อ 728 และ085-076-6680 ในวันและเวลาราชการ


Comments