ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก

ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก(OPD)

    ตรวจโรคทั่วไป                     ทุกวันราชการ                     เวลา 08.00. -15.00.

    คลินิกเบาหวาน                    ทุกวันจันทร์ และ อังคาร     เวลา 08.30. - 12.00.

    คลินิกความดันโลหิตสูง        ทุกวันพุธ และ พฤหัส         เวลา 08.30. - 12.00.

    คลินิกอายุรกรรมนอกเวลา     ในวันเสาร์                         (ผ่านระบบนัด โทร 077 2950460 ต่อ 721)

 

ตรวจรักษาโดย

    ..ณพเมธ     ปรีชาธรรมวงศ์      อายุรแพทย์

    ..จักรภัทร    นรังติยา               อายุรแพทย์

    ..นิพัทธ        จันทรดิลกรัตน์     แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป

    ..จุฑามาส    จารุโภคาวัฒน์    แพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป (พุธ,ศุกร์ 09.00. - 12.00.)

 

*** บริการพิเศษ ระบบจองคิว

    ให้บริการจองคิวตรวจโรคล่วงหน้า 1 วันทำการ (เฉพาะผู้ป่วยนัด ทหาร และครอบครัว)โทร 077 2950460 ต่อ 721 ในเวลา 13.00. - 15.30. เท่านั้น

***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 077 2950460 ต่อ 721 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
Comments