ประวัติโรงพยาบาล

   

        เดิมเป็นหน่วยขึ้นตรงของ จังหวัดทหารบกชุมพร  (ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี) ใช้ชื่อโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกชุมพร (ส่วนแยกสุราษฎร์ธานี) เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ใช้พื้นที่ใต้อาคารกองร้อย สนับสนุนการช่วยรบ กองพันทหารราบที่  3   กรมทหารราบ ที่ 25   และอาคาร โรงเลี้ยงของกองทัพภาคที่ 4  ส่วนหน้าเป็นที่ทำการ

           ต่อมาสถาปนามาเป็นโรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2533 ซึ่งปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลขนาด 90 เตียง อัตราลด 60 เตียง โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงของ มณฑลทหารบกที่ 45 เป็นหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า

หน้าเว็บย่อย (1): เกี่ยวกับเรา
Comments