o ŁWH


Łódzka Wioska Historyczna (w skrócie ŁWH) to wielkie wydarzenie kulturalne, które od kilku lat z powodzeniem propaguje wiedzę o dawnych dziejach, ludziach i zawodach doby średniowiecza i nie tylko.
Jego głównym celem jest przybliżanie społeczeństwu edukacji historycznej przez otwarte dla publiczności liczne pokazy, warsztaty i rekonstrukcje.
Impreza służy również upamiętnieniu nadana praw miejskich miastu Łódź przez Króla Władysława Jagiełłę w dniu 29 lipca 1423 roku.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Szanowni Państwo, w związku z rezygnacją naszego głównego sponsora z dofinansowania naszej imprezy, odwołujemy tegoroczną edycję Wioski Historycznej.
Z poważaniem