Orbital City

Przedstawiam tu nowatorską koncepcję zagospodarowania kosmosu                              

Balony mikroekosferyczne