راهنمای دانشجویان


Home     Downloads     Sessions

مقدمات علمی کلاس

مقدمات هر رشته ای انگیزه و علاقه است و بعد از آن دانشجو باید به دروس قبلی خود اعم از برنامه نویسی و برنامه نویسی پیشرفته و هم نیازی این درس با مفاهیم پایگاه داده نیز لازم است

راهنمایی ها

جزوه ها را هم سر کلاس یادداشت می کنیم و هم بعضی از آنها در این سایت موجود است و یادداشت کردن لازم است بغیر از اون موارد که بهتر است پیش مطالعه هم بشود و کاملا با تمرکز گوش دهید

نمونه سوالاتی از کوئیز و امتحانات نیز وجود دارد که بتوانید روش مطالعه ی خود را پیدا کنید

تشویق و تنبیه

یک - نمره های مثبت به دانشجویی تعلق می گیرد که هر جلسه آمادگی لازم برای آن جلسه را داشته باشد

دو - دانشجویی که هر جلسه روی حافظه ی فلش خود مطالب آن جلسه را همراه داشته باشد و در صورت بروز مشکل برای اتصال به سایت نمره مثبت اخذ می کند

امتحاناتی که به صورت تستی است نمره ی منفی ندارد اما هر سه گزینه ای را که نمی دانستید و نزدید نمره مثتی لحاظ خواهد شد و کسی که سر امتحان فقط بر روی برگه ی امتحانی خود تمرکز داشته باشد، 2 نمره هم خواهد گرفت. امتحان میان ترم به صورت تستی است و از 30 نمره اگر کسی این موارد را رعایت کند 12 نمره اخذ خواهد کرد

اگر کسی تقلب کند و یا سوال کند و درخواست تقلب بدهد و یا جواب را برساند بدون عکس العمل از استاد منتظر نمره ی صفر باشد !!!! خب؟