9th Session
Home     Downloads     Sessions

 تا این جلسه توانایی های مختلفی را در مورد برنامه نویسی در محیط دات نت آموختیم. در این جلسه باید با چگونگی اتصال به بانک های اطلاعاتی که بخش مهمی از برنامه های سیستم های تجاری را تشکیل می دهد آشنا شویم. برای اینکه ذهن شما درگیر مفاهیم تئوری سنگینی در ابتدای کار نشود یک مثال ساده را با هم مرور می کنیم تا ببینید مساله ساده است و در حین انجام کار با مفاهیم به تدریج آشنا می شویم. برای جلسه ی بعدی دیاگرام زیر کوئیز گرفته خواهد شد وبه سادگی مانند کشیدن یک نقاشی ساده مقدماتی مفید را کسب کنید و امتیازی هم برای ارزیابی نهایی، کسب کنید

projeye ado.Net ettesal be paygah dade - sln file [15 KB] پروژه ی وصل شدن به پایگاه داده - برنامه ی پروژه برای ویژوآل استودیو

projeye ado.Net ettesal be paygah dade - exe file [5 KB]  پروژه ی وصل شدن به پایگاه داده - برنامه ی اجرایی

projeye ado.Net ettesal be paygah dade - sql file [1 KB] پروژه ی وصل شدن به پایگاه داده

projeye ado.Net ettesal be paygah dade - ppt file [54 KB] پروژه ی وصل شدن به پایگاه داده

توضیح دو سایت ADO.Net

1 , 2

click to magnify

برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید