8th Session
Home     Downloads     Sessions

نمونه سوالات زیر را برای آزمون پایان ترم مطالعه کنید

 

Nemoone Soal Emtehani - pdf [340 KB]                                         نمونه سوال امتحانی

Nemoone Soal Emtehani - doc [31 KB]                                           نمونه سوال امتحانی

 

آزمون میان ترم برگزار شد و تست ها بررسی شد و نمره ها تا پایان همان روز روی وب سایت قرار گرفت