در این جلسه از روی جزوه ای که برای شما آماده شده است به بررسی ماشین حسابی خواهیم پرداخت که ابتدا فقط می تواند دو عمل را روی دو عدد انجام دهد و سپس آنرا گسترش خواهیم داد. مطالعه ی جزوات برای امتحانات ضروری است و مطالبی هم که سر کلاس به انها اضافه می شود نیز باید یادداشت شود. در این جلسه و دو مثالی که زیر سایت قرار داده شده می بینیم که می توان حتی قسمت هایی که کاربر با آنها طرف است را در اینترنت هم پابلیش کرد تا کاربرانی از روی شبکه هم قادر به استفاده از برنامه ی شما باشند

Jozve - Notes in PDF format (zipped) 5 pages [228 KB] جزوه جلسه ششم برای کوئیز فایل پی دی اف

Jozve - Notes in Doc format (Word file) 5 pages [10 KB] جزوه جلسه ششم برای کوئیز فایل وورد

Calculator (exe file) 3 file 3X [7 KB]      >>          [ 1]   [2]   [3]   برنامه اجرایی نمونه جلسه ششم

Calculator 2x2 (sln file) [29 KB] سورس کد جلسه ششم-ماشین حساب - جمع و تقسیم و دو عملوند

Calculator 2x4 (sln file) [34 KB] سورس کد جلسه ششم-ماشین حساب - جمع و تقسیم و ضرب و تفریق و  دو عملوند

Calculator 3x4 (sln file) [34 KB] سورس کد جلسه ششم-ماشین حساب - جمع و تقسیم و ضرب و تفریق و  سه عملوند

Calculator (png file) pictures [707 KB] عکس های برنامه جدید

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Calculator_3x4_(sln_file)_[3 KB] ماشین حساب تحت وب دات نت 2

Calculator_3x4_(www_folder)_[19 KB] ماشین حساب تحت وب دات نت 2