Sites/ict

Websites waar ik heb meegewerkt aan het onderwijskundig/functioneel ontwerp en de implementatie:

 • 2014-2016: De Afûk werkt binnen een consortium met Cedin (Sintrum Meartaligens) en de kenniskringen ‘Frysk en Meartaligens’ (NHL & Stenden) en ‘Taalgebruik en Leren’ (NHL) aan het evaluatiesysteem Fryk. Dit systeem heet Grip (zie www.grip.frl) en is een module binnen eduFrysk. Verschillende vormen van het volgen van de taalontwikkeling zullen een plaats krijgen in dit systeem, waaronder toetsen leesbegrip, observatieinstrumenten en een digitaal portfolio. Ik heb als overall projectleider van het consortium en projectleider van een aantal deelprojecten een korte tekst geschreven die naast de site Grip wat meer informatie biedt:
 • CEFR digital student tracking system for Frisian Language and Culture.
 • 2013-2016: afuk.edufrysk.nl (alleen met inlog), een nieuwe elektronische leeromgeving voor het leren van taal. Het platform is ontwikkeld op basis van een aantal ontwerprichtlijnen. Deze zijn beschreven in het volgende artikel: Flexible ICT options for language learning in primary education (ICT for language learning, Florence, Italy, 2013).
 • 2015: www.lesjaan.frl (in ontwikkeling), een website voor alle professionals die lesgeven in het vak Fries. De site heeft blogs voor de verschillende sectoren, van po tot mbo.
 • 2014-2015: fu.edufrysk.nl, een site voor docenten Fries in het vo, waar blogs en tweets met de actuele ontwikkelingen gepubliceerd worden. De site ondersteund het actieve netwerk van docenten Fries.
 • 2012: www.educarecuador.ec (niet meer online), de site Educar Ecuador is voor het ministerie van onderwijs de website voor docenten. Het onderdeel over innovaties is nog in ontwikkeling, daar heeft VVOB het ontwerp voor geleverd. Het ondersteunt de landelijke strategie om onderwijsinnovatie in scholen te ondersteunen, stimuleren en delen.
 • 2011: www.caminospedagogicos.ec (niet meer online), een website waar meer dan 70 scholen hun onderwijsinnovaties presenteren. Ik heb onze ervaringen gepresenteerd op een internationale conferentie in Chili: Desarrollo profesional mediante el fortalecimiento e intercambio de innovaciones educativas en Ecuador
 • 2011: www.usodematerialdidactico.ec/beta (niet meer online), een site waar het gebruik van didactisch materiaal in het basisonderwijs wordt ondersteund. Met o.a. video's ter illustratie en een PDF handleiding
 • 2010: www.vvob.org.ec: nieuwe website voor VVOB Ecuador met o.a. publicaties, nieuws en informatie over bijeenkomsten
 • 2008: www.slo.nl/primair/themas/digiborden, een website met een elektronisch performance instrument (met voorbeelden en filmpjes) voor leraren om ze te helpen beter gebruik te maken van het digitale schoolbord.
 • 2007-2010: www.leermiddelenplein.nl, een website van SLO met een overzicht van alle leermiddelen (betaald en gratis) voor het Nederlandse basis- en middelbaar onderwijs.
 • 1997-2004: www.teletop.nl, een onderwijsplatvorm/ELO in eerste instantie ontwikkeld voor de Universiteit Twente, Faculteit Onderwijskunde. Daarna door de hele universiteit gebruikt tot 2011. Vele anderen hebben het systeem gebruikt, zoals Shell, Kim, Phillips en Heineken. Het Teletop systeem was lange tijd marktleider van ELO's in het middelbaar onderwijs tot het in 2012 werd overgenomen door It's Learning.

Serious games;

Video's:

 • 2011: www.youtube.com/vvobecuador, een videokanaal voor VVOB Ecuador. Vanaf 2010 hebben we van veel bijeenkomsten en studiereizen video's gemaakt als soort van verslag. Ook zijn er filmpjes van scholen te vinden waarin verteld wordt over hun innovaties.
 • 2011: www.youtube.com/user/vvobmaterialesdidact, een videokanaal met didactische filmpjes waarin aan de hand van voorbeelden uitgelegd wordt hoe leraren in het basisonderwijs gebruik kunnen maken van concrete materialen in o.a. rekenonderwijs.
 • 2009: www.slo.nl/organisatie/kenniscentrum/Themas/elovo/videos/#1025, website met filmpjes van middelbare scholen waarin verteld wordt hoe deze scholen gebruik maken van de elektronische leeromgeving
 • 2009: www.youtube.com/user/KCLSLO?feature=watch, een aantal filmpjes waarin uitgelegd wordt wat leermiddelenlabels (metadata) zijn, en hoe docenten zelfgemaakt lesmateriaal zouden willen gebruiken of delen in hun onderwijs.