MKBbudgetcoach.nl  |  Workshop voor ondernemers
 
D.m.v. mijn 'in company' workshop in twee dagdelen 'Zélf je schulden regelen + op het goede spoor blijven, voor ondernemers' krijgt de ondernemer een goed overzicht van zijn/haar mogelijke opties en praktische handvatten voor hoe de benodigde hervormingen door te voeren, hoe een hernieuwd sluitend budget te krijgen en hoe afspraken met schuldeisers te maken. Na de workshop is de 'gemiddelde ondernemer' vaak in staat de schuldproblemen verder zélf op te lossen, zonder (duurdere) individuele begeleiding. Ook daarna  blijft de ondernemer waarschijnlijk structureel financieel zelfredzaam (met mijn werkboek als naslagwerk),

De workshop is niet alleen geschikt voor ZZP'ers, maar zeker ook voor MKB'ers mét personeel, vennoten van een Vof, maten van een maatschap en voor DGA's met hun BV.
Om aandacht te geven aan de individuele situatie van de ondernemers is de ideale groepsgrootte maximaal 10 deelnemers, zodat genoeg ruimte voor individuele vragen bestaat, wat de effectiviteit zeker gunstig beïnvloedt.

De 'in company' workshop wordt gegeven in twee gespreide dagdelen, met een 'huiswerkperiode' daartussen van bij voorkeur twee weken.
In deel 1 krijgt de ondernemer het overzicht van de strategische opties, hoe hervormingen door te voeren, hoe de financiën inzichtelijk gemaakt kunnen worden en hoe een hernieuwd sluitend budget kan worden verkregen (met privé uitgaven volgens de Nibud normen) en hoe afspraken met schuldeisers gemaakt kunnen worden.Tevens wordt uitgelegd wat een gemeentelijk Bbz krediet is en wanneer eventueel een zinvolle aanvraag kan worden gedaan ... en wanneer (nog) niet.
Na deel 1 krijgt de ondernemer als huiswerkopdracht mee om zijn eigen situatie uit te werken op de werkbladen van het werkboek, voor een goed inzicht en als basis voor het vervolg.
In dagdeel 2 worden dan aan de hand van de huiswerkopdracht een aantal praktijkgevallen behandeld (op strikt vrijwillige basis) en wordt besproken wat de beste vervolg optie is, gegeven de financiële analyse.
Daarna komt afsluitend in dagdeel 2 het belangrijke onderdeel 'op het goede spoor blijven' aan bod, met de onderwerpen 'Budgettaire discipline' (incl. hoe om te gaan met wisselende inkomsten), 'Up to date administreren', 'Risicobeheersing' (met o.a. debiteurenbeheer en AOV) en 'Sparen voor een stroppenpot en voor pensioen'.

Als naslagwerk ontvangen de ondernemers mijn werkboek, incl. een handig stickervel voor de ordening van de administratie (zakelijk en privé). Met de workshop en het werkboek is de 'gemiddelde ondernemer' in staat om zelfstandig door te werken aan het oplossen van zijn schuldproblemen en heeft hij ook alle ingrediënten om daarna structureel financieel zelfredzaam te zijn en te blijven. Bij een vroegtijdige inzet van de workshop is daarom veelal geen aanvullende (duurdere) individuele begeleiding nodig.

Bent u als gemeente, andere overheidsorganisatie, vrijwilligersorganisatie, bank, KvK, opleidingsinstituut, branche- of koepelorganisatie benieuwd naar wat ik voor uw organisatie, uw medewerkers en vrijwilligers en uw cliënten kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie. Ook kom ik graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek (regio: Randstad, midden-NL).

Telefoon: 06-48610143; Mail: wim.a.schipper@gmail.com.

(Individuele ZZP'ers zonder doorverwijzing kan ik helaas niet van advies voorzien: Voor gratis advies nemen zij contact op met het zelfstandigenloket van hun gemeente.)

Gemeenten kunnen de workshop ter beschikking stellen aan cliënten van hun zelfstandigenloket, bijv. bij Bbz aanvragen, maar liefst eerder.


Ook banken kunnen de workshop ter beschikking stellen aan hun zakelijke cliënten (voordat zij in 'bijzonder beheer' komen).


De workshop werkt ook preventief en is dus ook geschikt voor starters die zich inschrijven bij de KvK
en voor studenten van (small business) opleidingsinstituten.


Ook voor branche- en
koepelorganisaties
 kan de workshop interessant zijn als service aan hun MKB-leden.