MKBbudgetcoach.nl  |  Upgrade cursus naar ZZP-budgetcoach
 
 NIEUW  In het regeerakkoord 2017-2021 wordt o.a. gesproken over 'een vernieuwende schuldenaanpak' en 'een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding'. Daarbij is financiële begeleiding voor ZZP'ers echt een vak apart. Om dit plan te ondersteunen voor de grote ZZP- doelgroep bied ik daarom mijn 'Upgrade cursus naar ZZP-budgetcoach' aan. Deze 'in company' cursus van twee dagdelen spijkert de vele vrijwilligers (ondernemerscoaches en  budgetcoaches), maar ook de vele professionele coaches en shv'ers, bij tot het vereiste 'best practice' niveau, in aanvulling op hun reeds aanwezige competentie, benodigd voor een effectieve begeleiding van ZZP'ers. 

Er staan voor die 'vernieuwende aanpak' al duizend(en) vrijwillig ondernemerscoaches en vrijwillig budgetcoaches (en betaalde krachten in de schuldhulp keten) te trappelen van ongeduld. Zij opereren echter allen veelal vanuit hun eigen discipline. Ondernemerscoaches laten veelal het aspect van de privé financiën onderbelicht in hun aanpak en budgetcoaches (nagenoeg allemaal opgeleid en gericht op particulieren) schenken weer minder aandacht aan het zakelijke gedeelte. Deze aspecten moeten echter beide als eenheid geïntegreerd worden meegenomen. Niet alleen de methodiek voor ZZP'ers is anders dan die voor particulieren, maar ook de regels en instanties waar ZZP'ers met schulden mee te maken krijgen zijn meestal anders. Zo is een kredietbank meestal niet toegankelijk voor ondernemers (i.t.t. voor particulieren en ex-ondernemers) en is faillissement meestal niet de beste optie voor ZZP'ers (i.t.t. voor BV's), maar zijn er wel weer een aantal gemeentelijke Bbz regelingen van toepassing op ZZP'ers. Daarnaast zijn er nog veel meer speciale aandachtspunten, bijv. op het gebied van belastingen, pensioen, etc
ZZP-budgetcoaching is echt een vak apart en een 'upgrade' op de reeds opgedane kennis en vaardigheden is noodzakelijk om ook de grote doelgroep van ZZP'ers effectief te kunnen bedienen.

Er zijn al veel ondernemingsopleidingen, coachingsopleidingen en opleidingen tot budgetcoach (zowel klassikaal, als via de grote 'thuisstudie instituten'), maar deze ontberen echter allemaal de benodigde geïntegreerde aanpak voor de ZZP'ers en de specifieke regelgeving voor ZZP'ers. (De NEN 8048-2 norm, ter voorkoming van incompetentie in de schuldhulpverlening, schenkt onvoldoende aandacht aan deze specifieke aspecten voor de 1,2 miljoen ZZP'ers en zelfs in de algemeen geaccepteerde NVVK gedragscodes wordt in de module 'schuldhulpverlening voor ondernemers' géén aandacht geschonken aan budgetcoaching voor ondernemers.)

In mijn 'in company' cursus 'Upgrade cursus naar ZZP-budgetcoach' van twee (aaneengesloten) dagdelen worden de cursisten wél 'best practice' bijgespijkerd.
Uitgangspunt daarbij is dat de cursisten al een basis hebben op het gebied van algemene coaching en tevens ook al een specialisatie hebben (of als algemeen budgetcoach, of op het gebied van ondernemerschap, of als boekhouder). Mocht deze basiskennis ontbreken, dan zal deze eerst elders moeten worden opgedaan.

Leidraad bij de cursus is de door mij ontwikkelde 10-stappen-methode 'Zélf van je schulden af + op het goede spoor blijven, voor ondernemers', zoals die ook wordt gebruikt bij mijn workshop en bij mijn individuele begeleiding voor ondernemers. Cursisten zullen zich deze methode eigen gaan maken, waarbij per stap wordt aangegeven over hoe een en ander precies werkt, hoe dat het best over te brengen is op ondernemers en waar achtergrondinformatie te vinden is.
Afhankelijk van de achtergrond en specialisatie van de cursisten zal extra aandacht worden gegeven aan aspecten, waar de cursist 'wat minder in geschoold is'. Om dit optimaal te kunnen doen is de ideale groepsgrootte voor de cursus maximaal 10 personen.
Cursisten ontvangen het bij mijn workshop gebruikte werkboek voor ondernemers en ook een aanvullende syllabus voor ZZP-budgetcoaches, met veel achtergrond informatie en links naar informatie op het internet.
Met de cursus, het werkboek en de syllabus is de cursist veelal in staat om te beginnen met het zelfstandig begeleiden van ZZP'ers met de meer simpele problematiek. Natuurlijk is er daarna nog wel veel ervaring en verdieping in de materie nodig om ZZP'ers met meer complexe problemen te kunnen begeleiden.
In overleg kunnen daartoe eventueel aanvullende verdiepingssessies of terugkomdagen worden georganiseerd. 
De 'Upgrade cursus naar ZZP-budgetcoach' is echter een goede eerste stap om de cursist binnen een kort tijdsbestek, tegen relatief lage kosten, op een hoger niveau te brengen.

Bent u als gemeente, andere overheidsorganisatie, vrijwilligersorganisatie, bank, KvK, opleidingsinstituut, branche- of koepelorganisatie benieuwd naar wat ik voor uw organisatie, uw medewerkers en vrijwilligers en uw cliënten kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie. Ook kom ik graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek (regio: Randstad, midden-NL).

Telefoon: 06-48610143; Mail: wim.a.schipper@gmail.com.

(Individuele ZZP'ers zonder doorverwijzing kan ik helaas niet van advies voorzien: Voor gratis advies nemen zij contact op met het zelfstandigenloket van hun gemeente.)