MKBbudgetcoach.nl  |  Budgetcoach & schuldencoach voor MKB en ZZP'er  |  Gratis e-training
 
Ruim een kwart miljoen ondernemers is nog steeds financieel kwetsbaar (CBS 2017) en/of heeft schulden. U bent als ondernemer dus echt niet de enige en u hoeft zich er niet voor te schamen, maar u moet er wel wat aan doen om een mogelijk faillissement en blijvende armoede te voorkomen.  
De wettelijk verankerde weg is dat u altijd terecht kunt bij uw gemeente: U krijgt daar dan vaak wel te maken met een wachtlijst, een 'formulierenberg' en ingewikkelde procedures. Soms wordt u zelfs op formele gronden geweigerd, bijv. omdat uw partner een baan heeft boven bijstandsniveau, of omdat uw administratie van de laatste 3 jaar nog niet compleet is. U kunt dan altijd nog naar een klassieke commerciële schuldhulpverlener voor het MKB, maar die moet u dan wel betalen (bijv. euro 5.000). Er zijn al wel aardig wat goedkopere alternatieven, zoals budgetcoaches, 'maatjes', etc., maar die hebben veelal weinig verstand van ondernemerszaken; Ook zijn er veel ondernemerscoaches, die op hun beurt vaak weinig verstand hebben van schuldhulpverlening. Al met al blijven er blijkbaar veel MKB'ers met schulden.

Er is echter een alternatief en licht aan de horizon: U kunt als ondernemer natuurlijk ook proberen zélf uw schulden op te lossen. Waarom is dar tot nu toe dan niet gebeurd vraagt u zich af? Dat kan zijn omdat men zich schaamde om over de schulden te praten: Dat hoeft anno 2018 echt niet meer, want daarop rust echt géén taboe meer; Dan resteert natuurlijk de vraag hoe u zelf uw schulden moet regelen? Voor particulieren zijn daarvoor wel initiatieven en is op het internet veel te vinden, maar voor ondernemers is er echter tot nu toe 'niet veel praktisch' voorhanden. Wanhoop niet, want er is een oplossing voor u als ondernemer:

Het is de missie en passie van MKBbudgetcoach.nl om MKB'ers en ZZP'ers 'in zwaar weer' te helpen om in een vroegtijdig stadium, met gebruik van hun eigen kracht (want juist ondernemers hebben vaak nog wel een groot 'doenvermogen'), 'het tij te keren' en verdere zelfredzaamheid te bevorderen, met geringe kans op 'schulden recidive'.

Om dit laagdrempelig voor elke ondernemer mogelijk te maken, bied ik mijn  GRATIS e-training  'Zélf je schulden regelen, voor ondernemers' aan. Voordelen van 'zélf uw schulden regelen' t.o.v. de ('martel'-) gang naar de klassieke schuldhulpverlening zijn groot: Door het zelf te doen leert u er van en blijft u in de toekomst waarschijnlijk ook uit de problemen; Het is gratis en bespaart u (en de overheid:) geld; Door het zelf te doen behoudt u zelf de volledige regie over het tempo en keuzes, zonder inmenging van (soms dubieuze-) bureau's.
U heeft de grootste slaagkans als u vroegtijdig met het door mij ontwikkelde 10-stappenplan aan de gang gaat, want anders moet u wellicht toch nog naar de klassieke schuldhulpverlening. Stel dus niet uit en start nú met de gratis e-training:

Gratis e-learning

Voor ondernemers die er niet gelijk helemaal zelf uitkomen met de gratis e-training, bied ik mijn 1-daagse training ´Zélf je schulden regelen + op het goede spoor blijven, voor ondernemers' aan. In de training komen o.a. praktische oefeningen aan bod (zo mogelijk a.d.v. de eigen cijfers van de ondernemer) en krijgt iedere ondernemer een persoonlijk advies mee. Na de training, met het trainingsmateriaal als naslagwerk, moet het voor de gemiddelde ondernemer, 'die er vroeg genoeg bij is', goed mogelijk zijn om zélf een oplossing voor de schuldproblemen te vinden, zonder een beroep te hoeven doen op de klassieke schuldhulpverlening. Ook voor ondernemers die al wel een oplossing hebben gevonden (bijv. met een Bbz krediet) is de training aan te bevelen, omdat zij ook leren verder structureel financieel zelfredzaam door het leven te gaan, zonder 'schulden recidive'.

 NIEUW   In het regeerakkoord 2017-2021 wordt gesproken over 'een vernieuwende schuldenaanpak' en 'een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding'. T.o.v. begeleiding voor particulieren is financiële begeleiding voor ZZP'ers daarbij echt een vak apart. Om 
de vele vrijwilligers (budgetcoaches, 'maatjes', ondernemerscoaches, etc.), maar ook professionals (budgetcoaches, shv'ers, klantmanagers, etc.), bij te spijkeren in het specifieke vakgebied voor ZZP'ers, bied ik daarom mijn 1-daagse 'Upgrade cursus naar ZZP-budgetcoach' aan.

Bent u als gemeente, bank, hulpverlenende organisatie, koepelorganisatie, of opleidingsinstituut benieuwd naar wat ik voor uw organisatie, uw MKB-cliënten, of uw vrijwilligers kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie. Ook kom ik graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek.

(Individuele ZZP'ers zonder doorverwijzing kan ik helaas niet van persoonlijk advies voorzien: Waar u terecht kunt voor een gratis adviesgesprek leest u op de laatste pagina van mijn gratis e-training.)