MKBbudgetcoach.nl  |  Individuele ondernemersbegeleiding
 
Bbz
Mijn individuele ondernemersbegeleiding vindt veelal plaats in opdracht van gemeenten (het zelfstandigenloket) in combinatie met een Bbz traject. Veel gemeenten zijn al tot de conclusie gekomen dat naast het verstrekken van een Bbz krediet, individuele begeleiding een noodzaak is om 'schulden recidive' te voorkomen. Dat is naar analogie van wat op internationaal niveau al vele jaren gemeengoed is: Het IMF stopt nooit geld in een land zonder hervormingen en de EU stopt ook geen geld in Griekenland zonder de noodzakelijke hervormingen. Alléén een krediet verstrekken zou 'water naar de zee brengen' betekenen, zo ook het alléén verstrekken van een gemeentelijk Bbz krediet, zonder individuele begeleiding om de noodzakelijke hervormingen te bewerkstelligen.
Natuurlijk is het wel zo dat het levensvatbaarheidsonderzoek, dat aan de kredietverstrekking voorafgaat, naast een advies aan de gemeente vaak ook adviezen aan de ondernemer bevat, maar die rapporten worden helaas door de ondernemer niet begrepen en verdwijnen al snel 'in het archief'.

Mijn individuele ondernemersbegeleiding sluit wél aan bij de belevingswereld van de ondernemer, zodat de noodzakelijke hervormingen wél worden doorgevoerd. Op die manier is het Bbz krediet geen 'water naar de zee dragen', maar is het Bbz-krediet 'goed besteed'.

Aan bod bij de begeleiding komen o.a. administratie, bezuinigingen zakelijk en privé, budget-monitoring, wisselende inkomsten, debiteurenbeheer, personeelsbeheer, etc. Ook worden ondernemers gecoacht in budgettaire discipline en leert de ondernemer de privé uitgaven, volgens Nibud normering, in balans te brengen - én te houden - met de bedrijfsinkomsten, om zo niet weer in dezelfde problemen te komen.
Ondernemers ontvangen tevens mijn praktische werkboek, waar zij ook ná mijn begeleiding mee verder kunnen.
De begeleiding bestaat uit een aantal gesprekken op de bedrijfslocatie, aangevuld met email en telefonische support, met tevens 'coaching op afstand', d.m.v. mijn online budgetspreadsheet.
De doorlooptijd is veelal 6 maanden, met aan het einde (of vaker) een kort verslag aan de gemeente.

Indien er bij een gemeente onvoldoende budgettaire ruimte voor individuele ondernemersbegeleiding is, dan kan mijn workshop 'Zélf je schulden regelen + op het goede spoor blijven, voor ondernemers' een goed alternatief zijn.
Alhoewel over het algemeen minder effectief, is een workshop wel veel goedkoper. Ter indicatie: Mijn workshop in twee dagdelen voor 10 ondernemers kost ongeveer net zo veel als individuele begeleiding voor 1 ondernemer.
Bij een vroegtijdige inzet van mijn workshop kan het ook zo zijn dat een ondernemer een oplossing van de problemen realiseert zónder een aanvraag voor een Bbz krediet te doen, wat de gemeente dan aardig wat bespaart, zowel in menskracht als in geld (en ook bij de rijksoverheid i.v.m. de kosten voor het levensvatbaarheidsonderzoek)

Bent u als gemeente, andere overheidsorganisatie, vrijwilligersorganisatie, bank, KvK, opleidingsinstituut, branche- of koepelorganisatie benieuwd naar wat ik voor uw organisatie, uw medewerkers en vrijwilligers en uw cliënten kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie. Ook kom ik graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek (regio: Randstad, midden-NL).

Telefoon: 06-48610143; Mail: wim.a.schipper@gmail.com.

(Individuele ZZP'ers zonder doorverwijzing kan ik helaas niet van advies voorzien: Voor gratis advies nemen zij contact op met het zelfstandigenloket van hun gemeente.)