MKBbudgetcoach.nl  |  Budgetcoach & schuldencoach voor MKB en ZZP'er
 
Ruim een kwart miljoen ondernemers is nog steeds financieel kwetsbaar (CBS 2017) en/of heeft schulden. De klassieke schuldhulpverlening en het kleine leger aan (vrijwillig- of betaalde) ondernemerscoaches en budgetcoaches zijn tot nu toe blijkbaar niet in staat geweest om dit grote probleem op te lossen. De problemen worden niet- of te laat aangepakt en als dit wel gebeurt, dan is dat veelal slechts vanuit een beperkte invalshoek, bijv. met alleen een (Bbz-) krediet en/of schuldsanering, wat zonder parallelle hervormingen vaak 'weggegooid geld' is. (De schuldhulpverlening kan hierbij nog veel leren van het IMF, waarbij geldt: Geen hervormingen? dan geen geld!). Ook alleen een ondernemingsplan, of alleen een budgetplan voor de privé financiën is verre van afdoende. Een advies wordt daarbij vaak ook nog eens gepresenteerd op een wijze die voor de gemiddelde ondernemer totaal onbegrijpelijk is. Als er dan al een oplossing wordt gevonden, dan is deze vaak niet structureel houdbaar, met grote kans op 'recidive'.

Het is tijd voor een nieuwe aanpak! Met inmiddels ruim 30 jaar ervaring als bedrijfskundige, waarvan de laatste 9 jaar als gecertificeerd budgetcoach en schuldencoach, heb ik voor het MKB en ZZP'ers een op de praktijk gebaseerde methode ontwikkeld die wél werkt:

Mijn actiegerichte 10-stappen-methode 'Zélf je schulden regelen + op het goede spoor blijven, voor ondernemers' geeft wél geïntegreerd aandacht aan alle samenhangende aspecten van de problematiek (zowel schulden als budget, zowel zakelijk als privé, volgens de Nibud normen) en is wél begrijpelijk voor de 'gewone ondernemer'. Er ontstaat op deze manier een structureel houdbare oplossing, waar MKB'ers 'voor de rest van hun leven' zelfredzaam mee verder kunnen, met weinig kans op 'recidive'.
De methode is samenvattend vastgelegd in mijn werkboek (inclusief diverse werkbladen en een stickervel voor de administratie). Om een indruk te krijgen van mijn werkboek leest u de boekrecensieAanvullend heb ik een online budget-spreadsheet ontwikkeld, waarmee het moderne 'coaching op afstand' mogelijk is.

Het is mijn missie om een kwalitatief hoogwaardige en duurzame bijdrage te leveren aan het vroegtijdig aanpakken van de geschetste schuldenproblematiek bij de kleinere zelfstandig ondernemers en om 'Griekse toestanden' te voorkomen. Dat is niet alleen goed voor de ondernemers zelf, maar ook voor hun personeel, hun schuldeisers en voor de overheid (minder beroep op bijstand, kredietbanken en de rechterlijke macht). Vroegtijdig ingrijpen voorkomt ook een 'hoop menselijk leed' en zorgt voor een betere samenleving. Dat doe ik op de volgende manieren:
  • Door mijn 'in company' training voor ondernemers 'Zélf je schulden regelen + op het goede spoor blijven, voor ondernemers' krijgt de ondernemer een goed overzicht van zijn/haar mogelijke opties en praktische handvatten voor hoe de benodigde hervormingen door te voeren, hoe een hernieuwd sluitend budget te krijgen en hoe afspraken met schuldeisers te maken. Na deze eendaagse training is de 'gemiddelde ondernemer' vaak in staat de schuldproblemen verder zélf op te lossen, zonder (duurdere) individuele begeleiding. Ook daarna  blijft de ondernemer waarschijnlijk structureel financieel zelfredzaam (met mijn werkboek als naslagwerk), 
  • Voor meer complexe gevallen (bijv. MKB'ers met personeel, BV's, ondernemers in echtscheiding, conflicten binnen een Vof, etc.) verzorg ik in opdracht van o.a. gemeenten individuele ondernemersbegeleiding. Mijn aanpak is altijd een snelle 'confronterende analyse' van de problemen, zonder daarbij de persoonlijke situatie uit het oog te verliezen, met aansluitend veelal een snel te realiseren bedrijfs- 'turn around' en een drastische herstructurering van de privé financiën, al dan niet in combinatie met een (gemeentelijk Bbz-) krediet.
  •  NIEUW  In het regeerakkoord 2017-2021 wordt o.a. gesproken over 'een vernieuwende schuldenaanpak' en 'een landelijk dekkend netwerk van vrijwilligersprojecten gericht op schuldhulp en financiële begeleiding'. Daarbij is financiële begeleiding voor ZZP'ers echt een vak apart. Om dit plan te ondersteunen voor de grote ZZP-doelgroep bied ik daarom mijn 'upgrade cursus naar ZZP-budgetcoach' aan. Deze eendaagse 'in company' cursus spijkert de vele vrijwilligers (ondernemerscoaches en budgetcoaches), maar ook de vele professionele coaches en shv'ers, bij tot het vereiste 'best practice' niveau, in aanvulling op hun reeds aanwezige competentie, benodigd voor een effectieve begeleiding van ZZP'ers. 
Bent u als gemeente, andere overheidsorganisatie, vrijwilligersorganisatie, bank, KvK, opleidingsinstituut, branche- of koepelorganisatie benieuwd naar wat ik voor uw organisatie, uw medewerkers en vrijwilligers en uw cliënten kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie. Ook kom ik graag vrijblijvend bij u langs voor een oriënterend gesprek (regio: Randstad, midden-NL).

Telefoon: 06-48610143; Mail: wim.a.schipper@gmail.com.

(Individuele ZZP'ers zonder doorverwijzing kan ik helaas niet van advies voorzien: Voor gratis advies nemen zij contact op met het zelfstandigenloket van hun gemeente.)