MKBbudgetcoach.nl  |  Ik help ondernemers 'in zwaar weer', in opdracht van o.a. gemeenten.
 
 CORONA links:
 Coronaloket KvK: kvk.nl/corona
 
Belastingdienst: belastingdienst.nl/coronavirus
 Ondernemers Rotterdam e.o.: rotterdam.nl/coronamaatregelen-rbz


drs. Wim Schipper,
senior trainer en adviseur.

Ik ben gecertificeerd schuldhulpverlener en gecertificeerd budgetcoach en het is mijn missie en passie om MKB'ers en ZZP'ers 'in zwaar weer' te helpen om in een vroegtijdig stadium, met gebruik van hun eigen kracht (want juist ondernemers hebben vaak nog wel een groot 'doenvermogen'), 'het tij te keren' en verdere zelfredzaamheid te bevorderen, met geringe kans op 'schulden recidive'.

Ik heb 35 jaar ervaring als bedrijfskundige, beginnend in loondienst bij multinationals (consultant en manager), daarna met een eigen MKB bedrijf (grand café met veel personeel, nog voor de crisis succesvol verkocht) en de laatste 11 jaar als zelfstandig gecertificeerd budgetcoach & schuldencoach voor MKB en ZZP'er. Bij ontbreken aan een adequate methode voor hulp bij schulden aan MKB'ers en ZZP'ers heb ik daarbij zelf een praktisch 10-stappenplan ontwikkeld, dat is vastgelegd in mijn werkboek voor ondernemersMet mijn 10-stappenplan voor ondernemers en mijn lange ervaring, met het genot om ook zelf 'met de poten in de MKB-modder' te hebben gestaan, weet ik vaak hét verschil te maken t.o.v. de reguliere 'klassieke' schuldhulpverlening.

Ik verzorg individuele ondernemersbegeleiding in opdracht van o.a. gemeenten. Mijn aanpak daarbij is altijd een snelle 'confronterende analyse' van de problemen, zonder daarbij de persoonlijke situatie uit het oog te verliezen, met aansluitend veelal een snel te realiseren bedrijfs- 'turn around' en/of een drastische herstructurering van de privé financiën, al dan niet in combinatie met een (gemeentelijk Bbz-) krediet.
Daarbij gebruik ik ook de door mij ontwikkelde online budget-spreadsheet zodat, naast 'face to face' contact, aanvullend 'coaching op afstand' mogelijk is.
Met deze aanpak heb ik honderden ondernemers 'in zwaar weer', in nagenoeg alle branches, succesvol geholpen.

MKB'ers beoordelen mijn individuele begeleiding als zeer positief: 

Enkele reacties:
"Door de handvatten die Wim ons aangereikt heeft, zijn we uit de neerwaartse spiraal waar wij ons bevonden omhoog geklommen. Bedankt Wim";
"ben zeer tevreden met Wim Schipper ... heeft mij weer op de rit gekregen en zie de toekomst weer met veel vertrouwen tegemoet".

Voor een fractie van de kosten van individuele begeleiding geef ik tevens mijn  in-company training  'Zélf je schulden regelen + op het goede spoor blijven, voor ondernemers'. De training is geschikt voor alle ondernemers 'in zwaar weer' (ZZP'ers, ZMP'ers, Vennoten en DGA's) en is het meest effectief als deze zo vroeg mogelijk wordt ingezet, zodat de ondernemer veelal zonder verdere schuldhulpverlening zelfstandig zijn problemen kan oplossen, maar ook tijdens- of na bijv. een Bbz aanvraag heeft de training nut, o.a. om 'recidive' te voorkomen. Bij de training ontvangen de MKB'ers mijn praktisch werkboek, zodat zij na de training zelfstandig verder kunnen werken aan het oplossen van hun financiële problemen.
De training is ook geschikt voor (vrijwillig-) budgetcoaches, ondernemerscoaches, etc. die zich willen 'upgraden' naar het specifieke vak van ZZP-budgetcoach.

Bent u als gemeente, bank, hulpverlenende organisatie, koepelorganisatie, of opleidingsinstituut benieuwd naar wat ik voor uw organisatie en/of uw MKB-cliënten kan betekenen? Neem dan contact met mij op voor meer informatie.

(Individuele ZZP'ers zonder doorverwijzing kan ik helaas niet van persoonlijk advies voorzien: Voor gratis advies nemen zij contact op met het zelfstandigenloket van hun gemeente.)