Home‎ > ‎Muziekopleidingen - AMV‎ > ‎

Muzieklessen

Wilhelmina biedt aan leerlingen een compleet opleidingsprogramma. Onderdelen hiervan zijn de KNFM examens, het halfjaarlijkse rapport, de jaarlijkse voorspeelavond en eventueel het voorspelen voor een dirigent of instructeur. Een complete opleiding duurt ongeveer negen jaar en is opgedeeld in verschillende examen-niveaus. Twee keer per jaar krijgt de leerling een rapport, en tijdens de jaarlijkse voorspeel-avond kan de leerling laten zien wat hij al kan.

Het overgrote deel van de leden maakt gebruik van muziekinstrumenten die door de vereniging beschikbaar worden gesteld en onderhouden. Dit wordt gefinancierd vanuit het Instrumentenfonds van de vereniging.

KNFM examens

De examens vinden een aantal keren per jaar plaats onder auspiciën van de KNFM. De opleiding van Wilhelmina voldoet aan de eisen die daaraan door de overheid wordt gesteld. Uitgangspunt is dat de leerling wekelijks les krijgt. De vakanties lopen gelijk met de vakanties van het reguliere basisonderwijs in de gemeente Rijssen-Holten.

Een leerling krijgt 20 minuten les. In sommige gevallen zijn (in overleg met de docent) combinatie-lessen mogelijk en kunnen lessen worden samengevoegd. Theorielessen worden ook binnen deze lestijd worden gegeven. In verband met aanscherping van het examenbeleid wordt overwogen om vanaf het C-examen de auditieve vorming en het receptief inzicht in groepsverband te gaan behandelen.

Jaarlijkse voorspeelavond

Elk jaar wordt vlak voor de zomer een voorspeelavond georganiseerd in ons verenigingsgebouw. Tijdens de voorspeelavond laten de leerlingen horen wat ze kunnen... voor echt publiek! De toeschouwers zijn de vaders, moeders, oma's enzovoort, en natuurlijk de medeleerlingen. De voorspeelavond is heel leuk om te doen en vaak ook erg gezellig.

Om de vordering van de leerling te kunnen beoordelen wordt er door de docent ten behoeve van de leerling en de vereniging twee keer per jaar een rapport gemaakt. Een rapport kan aanleiding geven een gesprek met docent en leerling te hebben over zijn of haar vorderingen. Om de ouders/verzorgers te informeren wordt eens per jaar een voorspeelavond gehouden, waarbij de leerlingen zich presenteren.

Voorspelen voor de dirigent / instructeur

Als een leerling er volgens de docent aan toe zijn om door te stromen naar een orkest of de drumfanfare, laat de dirigent of instructeur de leerling voorspelen. Aan de hand hiervan en na overleg met de docent wordt gekeken of de leerling kan meespelen in een van de orkesten of de drumfanfare.

Meer informatie

Als je vragen hebt over lid worden van de muziekvereniging of over muzieklessen, stuur dan een email. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen opnemen met Floor Paauwe via telefoonnummer 06 - 4946 7219, voor meer informatie over opleidingen. We leggen je graag uit wat de mogelijkheden precies zijn!