วิธีทำน้ำฟักทอง

2.3 วิธีทำน้ำฟักทอง

อุปกรณ์:
1.ฟักทองสุก1ลูก

ฝากรูป
2.น้ำสะอาด3แก้ว

ฝากรูป
3.น้ำตาลทรายแดง200กรัม


วิธีทำ:
Part 1
1.ปาดฟักทองเป็นชิ้น

ฝากรูป
2.แล้วปาดเปลือกของฟักทองออก

ฝากรูป
3.หั้นเป็นชิ้นเล็กๆ

ฝากรูป
5.นำฟักทองใส่หม้อนึ่ง

Part 2
1.ใช้ทัพพีบดฟักทองให้เละ


ฝากรูป
2.เละสุดๆ-.-

ฝากรูป

Part 3
1.เอาลงหม้อต้ม+น้ำ

ฝากรูป
2.คนให้เข้ากัน

ฝากรูป
3.ยกลงเพื่อเตรียมกรองด้วยผ้าขาวบาง

Part 4
1.กรองด้วยผ้าขาวบาง

ฝากรูป
2.ใช้ตะเกรงกรองอีกรอบ

ฝากรูป
3.น้ำผสมกับน้ำเชื่อมที่เตรียมไว้

ฝากรูป
4.ต้มอีกครั้ง

ฝากรูป

Part 5
นำบรรจุขวด

ฝากรูป
Tip:
การทำน้ำเชื่อม
1.เตรียมน้ำตาลแดง

ฝากรูป
2.เตรียมน้ำแล้วเทน้ำตาลลงหม้อ

ฝากรูป
3.คนให้เข้ากัน
Comments