1. PresentacióBenvinguts a la Wiki del MFP de la UIB del curs 2015/16 sobre el Model T-PACK

 Som un grup d’alumnes que estem cursant el màster Formació del Professorat el curs 2015-16 a la Universitat de les Illes Balers, a la seu de Menorca.

  Hem creat aquest portal per a coordinar, organitzar i gestionar el treball en grup de l’assignatura "metodologia i recursos en el procés d’ensenyament i aprenentatge", en la vessant de les noves tecnologies.

 L’objectiu d’aquest treball és transmetre una visió general del model TPACK i la seva aplicació dins les aules. En aquest treball explicarem les aplicacions que el model TPACK pot oferir a nivell pedagògic, o sigui, de quina manera es pot aplicar aquest model dins les aules. Per això hi ha d'haver uns objectius a assolir, prèviament  assolits, i uns conceptes mínims sobre l’ús de les diferents tecnologies.

  Per altra banda, en el treball hi haurà un apartat referent a la història del model TPACK i un altre on s’analitzen casos pràctics d’aplicacions del model TPACK dins les aules. També hi haurà una activitat que hem creat a partir del model TPACK. En aquest apartat també s’especificaran els coneixements previs que hauria de tenir el docent per portar a terme l’activitat proposada.

 Finalment hi haurà una avaluació de l’activitat proposada i un apartat on s’exposaran les conclusions del treball. Esperem que gaudiu de la nostra feina!RadiopatioComments