Reforçador

Qualsevol estímul, positiu o negatiu, que administrat o retirat de forma contingent a la realització d'una conducta, augmenta o redueix la probabilitat d'ocurrència d'aquella conducta. El principi de Premack planteja precissament el fet que un comportament que es produeix amb freqüència pot utilitzar-se com a reforçador d'altres activitats menys freqüents, és a dir, si observam una conducta que es repeteix molt la podem utilitzar com a reforç per a que una altra conducta que es repeteix menys augmenti la seva freqüència.
  • Si tenim la presència d'un reforçador apetitiu (agradable per a la persona),estarem parlant d'un reforçament positiu o RECOMPENSA. En aquest cas, la probabilitat d'ocurrència d'una conducta augmenta.
  • Si retiram el reforçador apetitiu, estarem parlant d'un càstig negatiu o COST DE RESPOSTA. En aquest cas, la probabilitat d'ocurrència d'una conducta disminueix.
  • Si aportam un reforçador aversiu (no desitjable per a la persona), estarem parlant d'un càstig positiu o CÀSTIG. En aquest cas, la probabilitat d'ocurrència d'una conducta disminueix.
  • Si retiram el reforçador aversiu, estarem parlant d'un reforçament negatiu o EVITACIÓ/ESCAPAMENT. En aquest cas, la probabilitat d'ocurrència d'una conducta augmenta.