Extinció

És un procediment per  a fer que una conducta disminueixi o fins i tot desaparegui. 
El procediment de l'extinció consisteix en deixar d'administrar els reforçadors que fan que 
es produeixi una conducta. 

Si no volem que un Resposta Condicionada es mantengui al llarg del temps només s'ha de donar l'Estímul Condicionat (com més vegades presentem l'Estímul Condicionat, sense l'Estímul Incondicionat més aviat es produirà l'extenció).

L'objectiu és eliminar una conducta problema. Hem de conèixer el reforçador que manté la conducta per poder aplicar l'extinció. 
Les persones implicades han d'estar disposades a aplicar la tècnica sabent que:
    - Hi haurà un empitjorament inicial de la conducta problema (hem d'aguantar aquesta explossió de resposta).
    - Pot ser un procés relativament llarg.
    - Si es fan enrere poden empitjorar el problema. 
Comments