generalització d'estimuls

Procés pel qual els organismes fan les mateixes conductes apreses davant estimuls discriminatius específics en presència d'altres estimuls similars però distints a l'original. És un principi fonamental per a l'aprenentatge que fa que poguem respondre adequadament en moltes situacions on mai abans havíem rebut entrenament per fer-ho.
També es possible la generalització de respostes: quan un estímul pot provocar una determinada resposta, també es capaç de provocar respostes molt semblants o relacionades sense entrenament previs
Comments